L' Observatori de Sostenibilitat, Esri (líder en location intelligence) i AIS Group (empresa dedicada al càlcul d'indicadors sociodemogràfics) han llançat 'ODS Maps', una eina que té com a objectiu facilitar als ajuntaments i organismes locals el desenvolupament d'aplicacions, mapes i solucions de consulta pública que permetin fer seguiment del compliment dels 17 ODS.

La proposta neix, segons els seus creadors, amb la finalitat de recolzar i promoure el seguiment del progrés en la consecució dels ODS i les seves metes a l'Administració Pública. L'eina es podrà adaptar i ajustar a les necessitats concretes de cada territori. D'aquesta manera, cada municipi comptarà amb un índex que mesurarà el seu grau de compliment amb cadascun dels 17 ODS i també els oferirà la possibilitat d'accedir a més de 300 variables i indicadors, calculats precisament per a aquell territori. Aquestes dades i informació estaran plasmats en un mapa o un quadro de comandament per brindar a l'Administració el coneixement necessari per centrar els recursos. Un dels possibles exemples que assenyalen les tres institucions és la possibilitat que tindrà un Ajuntament d'identificar les zones, barris o seccions censals, amb més risc de pobresa i així poder prendre decisions d'una manera més ràpida.

Per això, la directora general d'Esri España, Ángeles Villaescusa, ha assenyalat que els ajuntaments veuen cada vegada més necessària la consecució dels ODS per conduir les seves ciutats cap a un futur més respectuós amb el medi ambient i més just amb la ciutadania. En aquesta mateixa línia se situa la directora general d'AIS Group, Nausica Trias, que ha declarat que la preocupació principal de les administracions públiques han de ser els seus ciutadans i la seva qualitat de vida. "Ser capaç de mesurar com estan funcionant les seves polítiques i el seu grau d'alineació amb els ODS els facilitarà molt la feina i aquesta ha sigut la nostra prioritat al desenvolupar ODS Maps", ha afirmat.