Telefónica, grup compromès amb la sostenibilitat com a element transversal en tota la seva estratègia i operació, vol contribuir i impulsar el compliment d'aquests Objectius, entenent aquesta oportunitat com una responsabilitat i un privilegi.

Per això, l'empresa fa girar totes les seves accions sobre els ODS ja que li permet assegurar la sostenibilitat del negoci a més de poder aportar a un projecte determinant per al futur de les persones afavorint el progrés social i econòmic a través de la digitalització per assegurar una transició digital centrada a no deixar ningú enrere.

La transformació tecnològica i digital pot eliminar obstacles que avui semblen insalvables. Les solucions digitals han demostrat que poden arribar allà on sorgeixen les falles socials i contribuir a transformar positivament les comunitats i els models productius i econòmics. El desplegament de les xarxes de banda ampla d'última generació té un impacte directe en el desenvolupament socioeconòmic de zones i regions. De fet, el desplegament de fibra òptica en zones rurals incrementarà l'ingrés mitjà anual fins a un 3,9% podent contribuir a augmentar l'ocupabilitat de les persones a través del foment i creació d'empreses.

Telefónica, que ha basat la seva agenda de treball al voltant de l'Objectiu 9 "Construir una connectivitat inclusiva i sostenible", ha contribuït mitjançant el desplegament d'infraestructures sostenibles, resilients i de qualitat, a més d'oferir la seva capacitat d'innovació per abordar els grans reptes globals. De fet, ha acostat les noves xarxes de comunicacions d'alta velocitat a la majoria de les persones perquè puguin disfrutar de nous serveis digitals. A Espanya la cobertura 4G ja arriba a més del 98% de la població i s'ha progressat en el desplegament de fibra no només en àrees urbanes, sinó especialment en poblacions rurals, fins a superar els 25 milions de llars amb cobertura de fibra a finals del 2020, millorant d'aquesta manera les capacitats i oportunitats de desenvolupament de moltes regions d'Espanya cooperant per disminuir l'anomenada bretxa digital de manera que totes les persones puguin beneficiar-se dels avantatges de la connectivitat i la digitalització.

Així mateix, i en menys d'un any, s'han desplegat les noves xarxes mòbils 5G per donar servei al 80% de la població. A més, Telefónica contribueix i promou la digitalització industrial i especialment la de les petites i mitjanes empreses (PIMES), ja que els nous serveis poden permetre incrementar la seva productivitat entre un 15 i un 25%.

Tot això ha contribuït, en el marc de l'ODS 9, a una digitalització inclusiva, present en la meta 9.1, d'avantguarda (9.5) i accessible (9.c), cosa que ha permès garantir un servei fiable i resilient, oferint serveis digitals assentats en la tecnologia més puntera per ser pionera en la revolució digital, afegint la visió social perquè el progrés no es pot entendre sense les persones.

Emprenedoria i formació

Però no només es tracta de desplegar tecnologia, sinó de posar-la al servei de les persones i de la societat, incidint en l'Objectiu 8, impulsant la digitalització per a la societat, o en l'Objectiu 4, abordant les desigualtats i promovent la formació i l'aprenentatge:

  • La innovació i l'emprenedoria. A través de programes com Telefónica Venture Capital o Wayra s'està evitant una fuga de talent jove.
  • La formació en habilitats digitals. Es desenvolupen programes formatius amb l'objectiu de capacitar en les noves competències a través de Conecta Empleo, code.org o 42 de Fundació Telefónica, que han beneficiat més de 2 milions de persones.
  • Facilitar-ne l'accés i l'ús. Una vegada que arriba la xarxa és necessari assegurar-se que tothom pugui fer ús de les noves solucions digitals, independentment de les seves capacitats. Un exemple són els continguts per a persones amb discapacitat disponibles a Movistar+, primera televisió privada del món que atén aquesta necessitat al permetre l'accés a més de 5.000 peces de continguts per a persones amb problemes auditius o visuals.

Per una altra part, en línia amb l'ODS 5 "Igualtat de gènere", Telefónica assenyala que la diversitat i la igualtat de gènere són elements clau i transversals de la seva agenda estratègica. Per això, des de la companyia s'ha desenvolupat una línia de treball específica per abordar l'escassetat de dones en carreres STEM; s'estan portant a terme diverses iniciatives per garantir l'accés a oportunitats laborals de manera equitativa; s'han aplicat nous criteris per fer les vacants més inclusives; o fins i tot s'han establert procediments per garantir la presència dels dos gèneres en les candidatures finalistes per a processos de selecció per a càrrecs directius o la creació d'una Comissió de Transparència.

Per a Telefónica treballar en funció de l'Agenda 2030 és inajornable i requereix un Pacte Digital que permeti reconstruir les societats i economies.