Estem vivint temps de canvis. Des de ja fa més d'un any i en un tancar i obrir d'ulls, el món empresarial ens hem hagut d'adaptar a noves formes de treball i, com tot en aquesta vida, ens hi hem acostumat i sovint hem tingut la capacitat d'avançar-nos a aquests canvis. El teixit empresarial som resilients, amb altes competències per continuar la nostra activitat. Hi ha un tema, però, que no és un canvi derivat d'una situació extraordinària. Em refereixo al concepte d'economia circular. Un terme del qual sentim parlar molt, tant les administracions públiques com el món privat ens hi referim, però si ens aturem un moment a pensar en les nostres pimes, aquesta transició mereix una reflexió molt profunda.

Sovint faig referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i com el món productiu hi pot col·laborar. L'economia circular, com a concepte global i, dins d'aquestes fites, com a marc on fixar-nos, ens ofereix moltes oportunitats. El nostre país, en constant transformació, ha de treballar aquest eix d'economia circular i impulsar-ne accions. L'aposta per la sostenibilitat i l'economia verda han de conduir-nos cap a una societat innovadora i pionera.

És un repte molt engrescador, en què les col·laboracions entre administracions, agents econòmics i món empresarial han de compartir reptes i objectius i assolir-los. Tanmateix, sovint se'ns plantegen dubtes sobre quins mecanismes fiscals, financers i d'acompanyament tindrà el teixit productiu, sobretot el de les pimes, on cada canvi suposa, a vegades, un sobreesforç.

Hem de poder acompanyar les pimes en aquest canvi de model econòmic, del qual tots tenim una part de responsabilitat en el fet que sigui beneficiós.

El reciclatge o aprofitament de matèries primeres, el disseny de productes amb una capacitat de reutilització, són part d'una estratègia de la qual tots hem de participar. Des del productor de la matèria primera fins al consumidor final. Economia circular global, aquest és el concepte amb què hem de treballar.

Moltes de les pimes del nostre territori ja estem immerses en processos interns per assolir nous reptes que ens portaran a treballar en models diferents, esdevenir més competitius i, al mateix temps, a ser molt respectuosos amb l'entorn, aportant al territori millores mediambientals amb la reducció de residus i el reciclatge. D'aquestes estratègies en sorgiran també nous models de negoci que incrementaran la riquesa al territori. I aquest és el concepte, que les pimes, per petites que siguin, valorin molt positivament aquesta transició i nou model econòmic. També és cert que suposa un esforç, sovint relacionat amb noves inversions. És en aquest punt on totes les ajudes han d'arribar a aquestes empreses perquè puguin fer aquesta transformació, sigui en forma d'ajuts directes o de millores en la seva fiscalitat.

L'estratègia de l'economia circular és urgent, i que les petites empreses hi puguem col·laborar, imprescindible.