Segons dades del Banc d'Espanya, en un any es produeixen gairebé un milió d'operacions fraudulentes amb targetes. Entre els fraus més comuns trobem les compres en línia (77%) i les compres físiques (20%). Però, què passa si som víctimes d'aquest tipus de robatori?, tenim dret que ens tornin aquests diners o s'hauran perdut per sempre?

La duplicació de targeta, robatori o pèrdua són les principals causes perquè es produeixi aquest ús fraudulent. Altres vegades, som nosaltres mateixos els que els ho posem fàcil a aquest tipus de lladres en comprar en línia a pàgines falses que tenen l'aparença de les pàgines web originals i facilitar les nostres dades bancàries. A més de no rebre el producte, els creadors d'aquestes pàgines poden utilitzar la nostra informació per seguir gastant.

Si perdem o ens roben la targeta i la fan servir sense el nostre consentiment, som responsables dels primers 50 euros que es gastin fraudulentament fins al moment que comuniquem a l'entitat l'incident i sol·licitem la cancel·lació de la targeta. «La resta ens ho haurà de tornar al banc», explica Javier Mezcua, especialista en Bancs i Comptes del comparador financer.

Per exemple, si la quantitat que ens han robat són 300 euros, abans de cancel·lar la targeta, el banc haurà de tornar-nos-en 250, però en cas d'haver notificat la pèrdua de la targeta al banc i que s'hagi realitzat alguna operació després, l'entitat ens n'ha de tornar la totalitat.

En aquest sentit, Mezcua assegura que, «en principi, una targeta no pot usar-se si ha estat cancel·lada. Si arribés a passar, podria ser per un problema informàtic o un error per part de l'entitat que, tot i haver estat informada pel client, no ha bloquejat correctament la targeta».

En el cas dels duplicats la cosa canvia. El banc ha de tornar-nos el 100% de diners gastats fraudulentament, ja que se suposa que si tenim la targeta amb nosaltres, és impossible que siguem conscients del frau fins que s'hagi produït i el veiem reflectit al nostre extracte.

Tot i això, cal tenir en compte que el Parlament Europeu considera que el banc no serà responsable quan l'usuari hagi comès alguna negligència. Dit d'una altra manera, quan el client no hagi estat acurat protegint les seves targetes, és a dir, portar el pin apuntat al plàstic, donar les dades a un tercer o que el càrrec no reconegut hagi superat els controls de seguretat com són la introducció del pin o la doble autenticació.

Què s'ha de fer en aquests casos?

«Si perdem o ens roben la targeta o trobem un càrrec no reconegut a l'extracte, el primer que hem de fer és comunicar-ho al banc. D'aquesta manera, l'entitat cancel·larà les targetes i evitarà que se segueixin usant fraudulentament», explica Mezcua. Això es pot fer bé a través del telèfon que les entitats tenen disponible 24 hores o bé a través del web o de l'aplicació mòbil.

El següent pas serà reclamar la devolució dels diners robats. Pot ser que el banc ens demani que presentem un formulari en el qual sol·licitem la devolució dels diners i, fins i tot, una còpia de la denúncia presentada davant la policia, fet pel qual un altre pas a fer és el de denunciar-ho davant les autoritats.

Un cop haguem informat el banc, «aquest hauria de tornar els diners ràpidament, encara que després pot iniciar una investigació per aclarir els fets». En aquest cas, un cop acabi la investigació, si la resolució és positiva, podrem quedar-nos els diners. En canvi, si la resolució és negativa, haurem de tornar els diners i, si volem recuperar-los, haurem de reclamar de manera formal al banc.