L’economia de la zona euro va tornar a entrar en recessió després d’experimentar una contracció del Producte Interior Brut (PIB) del 0,6% entre els mesos de gener i març, després de la caiguda del 0,7% de l’últim trimestre del 2020, a conseqüència de l’impacte de les mesures per frenar els rebrots de la pandèmia de covid-19, segons va confirmar Eurostat, l’oficina estadística de la Unió Europea (UE).

Al seu torn, l’economia del conjunt de la UE també va tornar a entrar en recessió en registrar una contracció del PIB del 0,4% el primer trimestre del 2021, després de la caiguda del 0,5% que hi va haver entre els mesos d’octubre i desembre del 2020. En comparació del mateix trimestre del 2020, el PIB de la zona euro es va contreure l’1,8%, mentre que el dels Vint-i-set va retrocedir l’1,7%.

Entre els països les dades dels quals estaven disponibles, Portugal (-3,3%) va registrar la major contracció del PIB, seguida de Letònia (-2,6%) i Eslovàquia (-1,8%), mentre que Romania (+2,8%) i Bulgària (+2,5%) van registrar les taxes més elevades de creixement a la UE.

Pel que fa al PIB dels països de la zona euro, en comparació del primer trimestre del 2020, les caigudes més importants de l’índex van correspondre a Portugal (-5,4%), Espanya (-4,3%) i Alemanya (-3%), mentre que la millor evolució interanual es va observar a França (+1,5%), Lituània (+1%) i Eslovàquia (+0,5%).

En el cas d’Espanya, el PIB va registrar una contracció del 0,5% el primer trimestre, després de l’estancament observat el quart trimestre del 2020. Respecte dels tres primers mesos de l’any passat, l’economia espanyola va retrocedir el 4,3%.

L’ocupació cau el 0,3%

L’ocupació baixa el 0,3% tant a l’eurozona com a la UE el primer trimestre del 2021, en comparació del trimestre anterior, segons l’Eurostat. El quart trimestre del 2020, l’ocupació havia augmentat el 0,4% tant a la zona de l’euro com a la UE.

Els Estats Units, en canvi, no segueixen la mateixa tendència i el PIB ha augmentat l’1,6% el primer trimestre del 2021.