Les fallides empresarials augmenten el 5,8% a la Unió Europea (UE) al primer trimestre del 2021, segons l’Eurostat, l’oficina estadística de la UE. El nombre de fallides registrades a l’Eurozona és lleugerament més baix, l’1,8%. Espanya és el tercer país de la UE que registra més fallides empresarials, amb el 16,2%. Davant, amb augments encara més elevats, hi ha Romania (72,1%) i Polònia (16,6%). En canvi, les disminucions més importants del nombre de declaracions de fallides es van trobar a Letònia (42,2%), Estònia (23,7%) i els Països Baixos (20,1%). Les fallides van augmentar per a la majoria de sectors econòmics. Els augments més significatius van ser al transport, als serveis d’allotjament i alimentació i a l’educació i les activitats socials. A la indústria i la construcció també van augmentar moderadament les fallides. L’única excepció va ser la informació i la comunicació, on hi va haver una lleugera reducció.