El 40% de les empreses preveu un augment de l’activitat en el tercer trimestre del 2021, 10 punts més que en els tres mesos anteriors, segons una enquesta elaborada pel Banc d’Espanya que es va donar a conèixer ahir. D’altra banda, l’informe mostra que el percentatge d’empreses que anticipen una disminució de la seva facturació en els mesos d’estiu cauria sis punts, fins al 17,6%. Segons el supervisor, la proporció de companyies que esperen recuperar el seu nivell de facturació el 2022 ha crescut fins a gairebé el 30% del total, 20 punts més que en l’enquesta de finals de 2020. D’altra banda, només un 20% de les empreses enquestades afirmen que volen participar de les convocatòries de fons europeus.

Segons l’enquesta a empreses espanyoles sobre l’evolució de la seva activitat (EBAE), durant el segon trimestre de l’any s’ha vist una recuperació de la facturació generalitzada per branques d’activitat, gràcies a l’impuls de la bona marxa de la vacunació i l’aixecament de l’estat d’alarma. La branca d’empreses que reporten un major augment de la facturació és la d’informació i comunicacions. Amb tot, en les indústries manufactureres i de comerç ha augmentat el percentatge que declara un impacte negatiu dels ingressos. En concret, el 24% de les empreses manufactureres es troben en aquesta situació, gairebé 10 punts més que a finals de 2020, fet que es podria explicar pels problemes amb el subministrament d’alguns components electrònics, com els semiconductors.

Pel que fa a l’àmbit laboral, el volum d’ocupació en les empreses s’ha mantingut estable en el segon trimestre de l’any. Per als mesos d’estiu, les empreses de la mostra preveuen un petit augment de l’ocupació, en un percentatge inferior a la facturació, tot i que també es preveu un repunt addicional en els pròxims tres mesos coincidint amb l’estiu.

El supervisor financer afegeix que les societats perceben un progressiu encariment dels seus consums intermedis, que s’intensifica en cada trimestre en una magnitud una mica superior al que anticipat tres mesos abans. Una tendència que encara s’accentua més en les branques industrials.

Pel que fa a les actuacions per adaptar-se als canvis provocats per la pandèmia en un horitzó de sis mesos, prop d’un 20% de les empreses planegen reduir inversions, una proporció similar declaren la seva intenció de recórrer a nous crèdits ICO. Un 10% pretenen ajustar a la baixa les hores treballades o els nivells salarials, i un 5% anuncien que sol·licitaran nous ERTO. Prop d’un 3% es plantegen cessar la seva activitat.

Un terç de les societats enquestades declaren que faran inversions addicionals en noves tecnologies, mentre que una quarta part planeja reorientar la seva activitat cap a nous mercats o productes i una proporció similar vol desplegar nous canals de venda.

Els concursos de creditors registrats a Catalunya augmenten el 25,5% el maig respecte del 2019

La constitució d’empreses va augmentar el 2,2% en comparació del mateix mes de fa dos anys

Els concursos de creditors a Catalunya van augmentar un 25,5% durant al maig si es compara amb el mateix mes del 2019, segons el Col·legi de Registradors. Concretament, se’n van registrar 123, la xifra més alta entre les comunitats de l’Estat, davant els 98 del maig de fa dos anys. En relació al 2020, coincidint amb els primers mesos de pandèmia, l’augment és del 272,7% perquè al maig de l’any passat només se’n van comptabilitzar 33. Pel que fa les constitucions d’empreses, a Catalunya van augmentar un 2,2% entre el maig passat i el del 2019, fins a les 1.920, i un 214,8% més en relació al 2020. Per contra, el nombre d’empreses que va ampliar capital va caure un 3%, fins a les 520, entre el maig passat i el del 2019 (+227% vs 2020).

Catalunya va ser l’única comunitat de l’Estat que va superar el centenar de concurs de creditors al maig. La segueixen la Comunitat de Madrid, amb 94; i el País Valencià, amb 83, segons el Col·legi de Registradors. Al conjunt de l’Estat, l’increment dels concursos de creditors presentats va ser del 41%, fins als 495 davant els 351 del maig del 2019. Si es compara amb l’any passat, l’augment és d’un 489,3%.

Pel que fa les constitucions de noves empreses a l’Estat, al maig es van incrementar un 153% respecte al mateix de l’any passat, i un 10,4% en comparació al del 2019. Les taxes de variació van mostrar importants increments en totes les comunitats per la paralització de l’economia durant el primer estat d’alarma.

Quant a les ampliacions de capital a tot l’Estat, van registrar una pujada del 94% davant el mateix mes de l’any passat, mentre que recuperen la xifra del maig del 2019, amb un lleuger increment del 0,5%, fins a les 2.540 en total. Catalunya és el segon territori de l’Estat on se’n van produir més.