Les administracions i les empreses locals tenim el deure de formar una veu única per fer de la comarca una espai atractiu per invertir-hi».

El Berguedà pot esdevenir un destí d’inversió d’activitat econòmica i assolir nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de projectes empresarials innovadors i sostenibles si administracions i empreses són capaços de formar una veu única amb l’objectiu de transmetre els actius estratègics i els trets diferencials de la comarca. Aquesta és la principal conclusió que es desprèn de l’estudi Pla d’acció per a la captació i la dinamització d’activitat econòmica dels PAE del Berguedà 2020-2022, una iniciativa liderada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Cambra del Berguedà i elaborada per la UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya), el qual analitza en profunditat la situació econòmica de la comarca i del qual podem extreure unes quantes conclusions interessants.

La presentació de l’esmentat estudi es va dur a terme el 30 d’abril, aprofitant la visita a la comarca de la nova presidenta de la Cambra de Barcelona, Mònica Roca i Aparici, i va servir per posar en evidència un fet que no per conegut deixa de ser preocupant: l’economia berguedana està fortament condicionada pel sector serveis, mentre que l’activitat industrial segueix en mínims històrics.

Globalment, les dades i conclusions aportades per l’estudi no fan més que reforçar una visió de la situació llargament denunciada per les entitats locals i que posa de manifest una manca d’infraestructures industrials que ens permetin lluitar per un creixement sostingut en aquest sector, que ens ajudi a crear llocs de treball estables i de qualitat.

I què ens proposa l’UPIC per aconseguir-ho? El que ens diuen és que hem de basar-ho en 4 grans línies. En primer lloc, disposar de terrenys industrials adequats en dimensions i disponibilitat. Actualment tenim un polígon a Berga al 100% d’ocupació amb un projecte d’ampliació aturat. També tenim diversos PAES al llarg del territori, però que no s’ajusten a les necessitats del mercat per ser una destinació de mitjans i grans projectes industrials. En aquest punt, cal remarcar que tenim una gran oportunitat amb el Polígon de Rocarodona-Olvan, un espai de 65 ha de les quals únicament unes 5 ha estaran al mercat a mitjà termini. Segon, cal invertir en infraestructures adients per poder competir en el mercat. En aquest sentit, és important continuar avançant en la millora de les infraestructures viàries (C-16, C-26 i C-62), així com el desplegament de la xarxa de fibra òptica. Tercer, aprofitar els actius estratègics de què disposa la comarca, empreses tractores que per la seva experiència, tecnologia, capacitat d’innovació i ambició siguin capaces d’impulsar el creixement industrial de la comarca en un moment en què la crisi econòmica mundial i una nova visió global del desenvolupament basada en innovació i sostenibilitat han de ser font de noves oportunitats. I per últim, crear xarxes de comunicació al nivell adequat (administració, promotors, centres de decisió) que donin a conèixer el territori i detectin oportunitats d’inversió i desenvolupament d’activitat econòmica i que permetin a la comarca obtenir visibilitat als grans centres de decisió per a la ubicació de nous projectes industrials.

És clar que el repte que se’ns presenta és immens, però l’hem d’afrontar amb esperança i confiança en les nostres possibilitats. Això sí, només ens en sortirem si aconseguim la comunió entre totes les forces locals i tots empentem en la mateixa direcció per tornar a convertir la comarca del Berguedà en un punt de referència industrial.