ICL està avançant en l’extracció dels materials que formen part del dipòsit de la Botjosa, i en els darrers tres mesos ja n’ha extret 30.000 tones, segons fonts de l’empresa. Aquesta fase de proves, pretén determinar la composició del dipòsit i avaluar quin tractament hauran de tenir els materials que se n’obtinguin. El material extret fins ara de la zona sud d’aquest dipòsit, de tres dècades d’antiguitat i previ, per tant, a l’activitat d’ICL, està compost principalment per sal. L’alçada del dipòsit en aquesta zona, assegura l’empresa, «ha disminuït en més de 3 metres». El material extret esta sent analitzat i tractat, per reintroduir-lo -sobretot la sal d’alta qualitat- al mercat de sal de desgel. La resta, salmorres, és abocada al col·lector, diu l’empresa.