Les empreses familiars han estat capaces de mantenir el 93% dels llocs de treball dels empleats durant la crisi per la covid-19, segons dades extretes de l’Informe d’Empresa Familiar 2021, elaborat per KPMG amb l’Institut de l’Empresa Familiar i les Associacions Territorials d’Empresa Familiar vinculades i STEP Project a Espanya.

De l’estudi també s’extreu que, encara que el 62% d’aquestes empreses va tenir una reducció dels ingressos respecte als nivells que registraven abans de l’esclat de la pandèmia, una de cada quatre companyies familiars ha mantingut les vendes, i un 12% fins i tot les ha incrementat (el 5% perquè ha estat capaç d’adaptar el seu producte al nou entorn de relacions i treball en remot, un 4% perquè s’ha adaptat a l’emergència sanitària i un 3% perquè ha sabut respondre a les noves necessitats del mercat).

Segons el treball, entre les mesures posades en marxa per garantir el benestar dels empleats, el 77% de les empreses familiars enquestades destaca el desenvolupament de mecanismes per ajudar els seus equips a gestionar l’estrès generat per la pandèmia, mentre que el 52% ha implementat de manera general solucions de teletreball.

Miguel Ángel Faura, soci responsable d’Empresa Familiar de KPMG a Espanya , és «la seva resiliència, agilitat i capacitat d’adaptació. Són precisament aquestes característiques les que els han permès respondre de manera efectiva als desafiaments que han hagut d’afrontar en els últims mesos». A més, recorda Faura, «el 89% de les empreses espanyoles són familiars. Generen el 67% de l’ocupació i el 57% del PIB del sector privat. Per tant, la seva visió és fonamental per entendre els canvis que ha experimentat el context econòmic a Espanya i les solucions que impulsaran la recuperació i el creixement postpandèmia».

A l’hora d’afrontar la crisi, el 77% de les empreses familiars ha recorregut a alguna de les iniciatives d’ajuda econòmica del Govern central, segons l’estudi. Les mesures a les quals més companyies s’han acollit són les de suport financer (préstecs ICO) i les subvencions (36%). Amb tot, gairebé quatre de cada cinc (79%) es mostra insatisfeta amb la resposta del Govern, pel 7% que la valora de manera positiva.

L’Informe d’Empresa Familiar 2021 es basa en una enquesta feta entre els mesos de juny i octubre del 2020 a 469 empresaris familiars espanyoles i en una sèrie d’entrevistes personals a 17 empresaris entre maig i juny del 2021.

L’IEF, organització independent i sense ànim de lucre

L’Institut de l’Empresa Familiar (IEF) és una organització empresarial independent, sense ànim de lucre i d’àmbit estatal, que agrupa un centenar d’empreses líders en els seus sectors. Fundat el 1992, l’IEF defensa els interessos de l’empresa familiar i vetlla per la formació de les següents generacions. Marc Puig, president executiu de Puig, està al capdavantde l’IEF, que té 18 Associacions Territorials d’Empresa Familiar vinculades.