Catalunya ha representat el 20,6% de la producció de paper de l’Estat el 2020, amb 1,3 milions de tones, segons l’Informe Anual del Sector de la Cel·lulosa i el Paper editat per l’Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó (ASPAPEL). És la segona comunitat de l’Estat amb més pes en la producció de paper, darrere d’Andalusia, amb 2,2 milions de tones. A l’Estat, el sector paperer ha produït 6,3 milions de tones de paper el 2020 i 1,6 milions de tones de cel·lulosa, una caiguda anual del 2,6% i el 0,4%, respectivament. Els primers quatre mesos del 2021, la producció global de paper ha crescut l’1,7%.

Per tipologia, la producció de paper per a cartó ondulat és de 3,5 milions de tones a tot l’Estat el 2020. La segueixen els 0,8 milions de tones de paper higiènic i sanitari; els 0,6 milions de paper gràfic; 0,5 milions d’envasos i embalatges; 0,5 milions de productes espacials per a diverses aplicacions, i 0,3 milions de cartó estucat.