Sis grans empreses, Repsol, Telefónica, Navantia, Microsoft, Gestamp i Técnicas Reunidas, han impulsat la creació d’IndesIA, el primer consorci d’economia de la dada i intel·ligència artificial del sector industrial a Espanya.

El consorci pretén donar resposta als grans reptes amb què s’enfronta el sector industrial espanyol: millorar la sostenibilitat dels processos industrials (amb materials més eficients energèticament i apostant per l’economia circular) i augmentar la competitivitat a través de la seva automatització i optimització.

«Ens vam preguntar si a altres empreses els podria servir el nostre coneixement i les aplicacions a casos de negoci per posar en marxa i accelerar la seva transició cap a una activitat empresarial molt més moderna», explica Valero Marín, director corporatiu de Digitalització i Serveis Globals de Repsol. La IA serveix com a mecanisme per transformar tota la cadena de valor industrial, això és, la producció, distribució i consum de béns i serveis. Aplicat als sectors esmentats, l’ús intensiu de les dades pot tenir múltiples aplicacions com el manteniment productiu dels equips industrials, la millora de la qualitat dels productes a través de l’aprenentatge automàtic o l’optimització de la planificació, de la qualitat i el consum elèctric en la producció. En el cas de Repsol, apunta Marín, l’ús del «Big Data» permetrà que les seves instal·lacions consumeixin menys energia. IndesIA ha identificat més de 60 casos d’ús en què aquests sistemes milloraran els processos industrials.

La IA permet que les empreses s’adaptin de forma automàtica als canvis, ja que les màquines aprenen dels errors per millorar el seu funcionament sense pràcticament necessitat de supervisió humana. Aquests beneficis són els que han portat ja fins a un 82% de les empreses espanyoles a explorar el seu ús, segons un estudi d’IBM.

Aquesta millora servirà, segons IndesIA, per «impulsar el desenvolupament d’una nova economia que generi creixement econòmic al país». Així, posa el focus en convertir Espanya en un pol d’atracció de talent tecnològic.