A Espanya hi ha 29,5 milions de consumidors d’electricitat, dels quals un 63% està en el mercat lliure (18,6 milions) i un 37% en el mercat regulat (11 milions). La diferència entre tots dos és que en el mercat lliure els consumidors paguen un preu fix o variable que acorden amb l’empresa subministradora d’energia, mentre que en el mercat regulat el preu està regulat pel Govern i canvia segons el mercat majorista de l’electricitat.

A més, el mercat regulat és l’únic en el qual es pot demanar el bo social, un descompte d’entre el 25% i el 40% del rebut per als consumidors considerats «vulnerables». D’altra banda, és el mercat regulat el que va notar de manera immediata els canvis en les noves tarifes, mentre que el lliure és més opac i, per tant, les comercialitzadores poden haver mantingut els mateixos preus que abans del canvi o haver-los modificat.

El mercat lliure té centenars de companyies. El 2018, la CNMC va obligar diverses societats dels grups verticalment integrats (Grup Endesa, Grup EDP, Grup CHC, Grup Iberdrola, Grup Repsol i Grup Naturgy) a canviar la seva imatge de marca i logotips per identificar clarament cada mercat i evitar confusions entre els consumidors. Així, el mercat regulat està compost per les comercialitzadores de referència també anomenades comercialitzadores d’últim recurs que formen part d’aquests grups: Energia XXI (Endesa), Curenergía (Iberdrola), Régsiti (Repsol), Baser COR (EDP), Gas & Power (Naturgy), CHC COR, Teramelcor (a Melilla) i Energia Ceuta XXI (Ceuta). Mentre en el mercat lliure estan també altres filials d’aquestes empreses però amb els noms de la matriu (Endesa Energia, Iberdrola Energia, Repsol, EDP i Naturgy), així com centenars de comercialitzadores anomenades «independents» com Holaluz, Podo, Fenie Energia, Aldro o Lucera, entre d’altres.

Menys en el mercat regulat i més en el lliure

El mercat regulat decreix i el lliure no para de créixer. En els últims tres anys, les comercialitzadores de mercat lliure han augmentat la seva base de clients a 1,25 milions d’usuaris nous (un 7,2% més), mentre el mercat regulat ha perdut 850.000 usuaris (un 7,2% menys) , segons les últimes dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que fan referència al segon trimestre del l’any passat. Una tendència habitual des que es va liberalitzar el mercat. No obstant això, en molts casos el canvi és des d’una comercialitzadora de referència a una lliure del mateix grup, és a dir, que no es reparteix la quota entre més companyies, sinó que es manté en mans dels mateixos grups verticalment integrats, encara que augmentin els canvis d’empreses per part dels clients. En el període entre abril i juny de 2020, del total de 92.000 canvis del regulat al lliure, el 52,6% dels moviments es va realitzar entre empreses del mateix grup.

Els independents creixen

Els «independents» creixen però els grans tenen el 90%. Les companyies anomenades «independents» han passat de tenir una quota de mercat del 13,3% fa tres anys a representar el 20,6% del mercat lliure, mentre els quatre grups principals sumen el 79,4%. Una xifra a la qual, a més, cal sumar el mercat regulat, que copen completament aquestes companyies. No obstant això, hi ha diferències segons el tipus de consumidor al qual subministren l’energia. Així, en el cas de les pimes, grans grups i petites companyies es reparteixen els clients entre elles, amb una presència del 58,1% i del 40,9%, respectivament; mentre en el cas dels clients domèstics, són les grans companyies (80,4%) les que mantenen la seva hegemonia. D’altra banda, en el cas de el sector industrial, les petites companyies representen el 67,4% dels subministraments.

Factura més barata

Tot i les fluctuacions del preu de la llum en el mercat majorista, el mercat regulat sol ser més barat, segons la CNMC. L’últim informe de l’any 2019 del regulador indica que el preu mitjà final facturat al consumidor domèstic mitjà de menys de 10 kW en el mercat lliure el 2019 va ser un 2% superior que un any abans; mentre que el preu per a un usuari regulat acollit al PVPC va ser un 7% inferior. D’altra banda, en un consumidor mitjà tipus pime en el mercat lliure l’increment va ser del 4%, mentre per a un consumidor mitjà industrial va ser un 1% inferior. Segons el Panell de Llars (enquesta que realitza el regulador) a mitjans de 2020, la despesa per mes d’una llar client del mercat regulat va ser de 37 euros i el seu consum de 188,1 kWh/mes. A mitjan 2019 la despesa i consum mitjà d’aquestes llars va ser 41,4 euros i 172,2 KWh/mes. Al mercat lliure la despesa mitjana mensual en subministrament elèctric va ser de 56,3 euros al mes i el consum de 214,4 kWh/mes. Un any abans, la despesa al mes era de 52,7 euros i el consum de 186,8 kWh/mes.

Resultat segons el consum

La millor tarifa depèn del consum de cada usuari. Tot i que per regla general la CNMC considera que la factura de la llum en el mercat regulat té un preu més baix, la millor tarifa per a cada consumidor depèn del consum que realitzi i de la potència que necessiti. Per a això, amb el nou disseny, la factura que rebran tots els usuaris a partir d’aquest mes inclou un codi QR que redirigeix l’usuari al comparador d’ofertes d’energia de la CNMC. Una aplicació en la qual el consumidor disposa d’una àmplia varietat d’ofertes amb què pot comparar el preu que paga cada mes pel seu consum i el que pagaria si triés un altre tipus de contracte. D’aquesta manera, pot escollir la tarifa que millor s’adapti al seu perfil.