El Banc Central Europeu (BCE) va informar ahir que la seva «nova estratègia inclou un objectiu d’inflació simètric del 2% a mitjà termini», que significa que les desviacions positives o negatives respecte d’aquest objectiu són igual d’indesitjades, però que és més flexible i les acceptarà.

El BCE modifica el seu objectiu d’inflació, que fins ara era una taxa una mica per sota però pròxima al 2%, però confirma que «l’Índex Harmonitzat de Preus de Consum (IAPC) continua sent un indicador de preus adequat i recomana la inclusió de l’habitatge en règim de propietat amb el temps». Així mateix, «aprova un ambiciós pla d’actuació davant del canvi climàtic».

El BCE va iniciar la revisió de la seva estratègia de política monetària al començament del 2020, però va haver de posposar-la per la pandèmia i en lloc de publicar els resultats a finals de l’any passat va dir que ho faria a la segona meitat del 2021. El Consell de Govern havia fet l’anterior revisió de l’estratègia el 2003. El BCE considera ara que la millor manera de mantenir l’estabilitat de preus és tenint un objectiu d’inflació del 2% a mitjà termini. «Aquest objectiu és simètric, que significa que les desviacions positives o negatives respecte d’aquest objectiu són igual d’indesitjades», diu el BCE en un comunicat. Però el BCE especifica que «quan l’economia opera pròxima al límit inferior dels tipus d’interès nominals, calen mesures de política monetària especialment contundents o persistents per evitar que s’afermin les desviacions negatives de l’objectiu d’inflació». Això «també podria implicar un període transitori en què la inflació se situï lleugerament per sobre de l’objectiu», i per això el BCE serà més flexible i acceptarà aquestes desviacions. El Consell de Govern va confirmar, així mateix, que els tipus d’interès del BCE continua sent el principal instrument de política monetària. Altres instruments, com l’orientació futura de la política monetària, les compres de deute i les operacions de finançament a termini més llarg, «continuaran sent part del conjunt d’instruments del BCE i s’usaran segons calgui», va afegir l’entitat.

El BCE va dir que ha aplicat mesures extraordinàries l’última dècada per «mitigar les limitacions derivades del límit inferior dels tipus d’interès nominals». «Em complau anunciar que el Consell de Govern va aprovar ahir la nova estratègia de política monetària del BCE», va dir la presidenta del BCE, Christine Lagarde. També va destacar que el mandat primordial del BCE és mantenir l’estabilitat de preus i que la revisió els ha permès «aconseguir un entesa comuna sobre com adaptar la nostra estratègia».

Inclusió dels costos de l’habitatge en propietat a l’IAPC

El BCE reconeix que la inclusió dels costos relacionats amb l’habitatge en propietat a l’IAPC «representaria millor la inflació rellevant per a les llars». Fins llavors, el Consell de Govern tindrà en compte a les avaluacions de política monetària mesures d’inflació que incorporin estimacions inicials del cost de l’habitatge en propietat per complementar el seu conjunt més ampli de mesures d’inflació. La primera reunió de política monetària en què s’aplicarà la nova estratègia es farà el 22 de juliol.