La inflació s’ha estabilitzat a l’eurozona al juny i s’ha situat en l’1,9%, una dècima per sota de la registrada al maig. En el conjunt de la Unió Europea s’ha situat en el 2,2% al juny, també una dècima menys respecte al mes anterior. Al juny de l’any passat la inflació se situava en el 0,3% a la zona euro i en el 0,8% en el conjunt de la Unió Europea. Al juny el preu de l’energia ha augmentat un 12,6% interanual, els serveis han augmentat el preu un 0,7% i els productes no industrials un 1,2%. Portugal és l’únic estat del bloc comunitari on han baixat els preus al juny, concretament un 0,6%. Per contra, Hongria registra el major augment de preus amb un 5,3%. En el cas d’Espanya, la inflació s’ha situat en el 2,5% al juny, una dècima més respecte al mes anterior.