La Comissió Europea va aprovar ahir, en virtut de la normativa de la UE d’ajuts estatals, el pla espanyol de crear un fons de 1.000 milions d’euros per invertir a través d’instruments de deute i capital en determinades empreses actives afectades per la pandèmia de coronavirus. «Aquest règim de recapitalització de 1.000 milions d’euros permetrà que Espanya doni suport a les empreses afectades per la pandèmia de coronavirus i facilitarà el seu seu accés al finançament en aquests temps difícils», va subratllar la vicepresidenta de la CE encarregada de Competència, Margrethe Vestager, en un comunicat.

La mesura està disponible per a empreses establertes a Espanya de qualsevol sector excepte el financer, els ingressos nets del qual totals oscil·lin entre 15 milions i 400 milions d’euros en base consolidada, i que tinguin dificultats de capital a causa de la pandèmia. Ara bé, va advertir l’Executiu comunitari, les empreses que hagin rebut ajuda a través del Fons de Solvència per a Empreses Estratègiques aprovat per la Comissió al juliol del 2020 no podran acollir-se a aquest nou règim.

D’altra banda, la Comissió va considerar que la mesura espanyola s’ajusta a les condicions establertes en el Marc Temporal, que està vigent fins al 31 de desembre pròxim. En particular, pel que fa a les mesures de recapitalització, Brussel·les va recordar que les empreses només poden rebre ajuda si no es disposa d’una altra solució adequada i si intervenir redunda en l’interès comú; i si l’ajuda es limita a l’import necessari per a garantir la viabilitat dels beneficiaris i restablir la posició de capital que tenien abans de la pandèmia de coronavirus.

Un altre requisit és que el règim proporcioni una remuneració adequada a l’Estat i incentivi als beneficiaris o als seus propietaris a retornar l’ajuda al més aviat possible (inclosa una prohibició de repartiment de dividends i la prohibició de pagaments de primes als administradors). Només podran acollir-se a les ajudes les empreses que no es considerava que estiguessin en dificultats financeres a 31 de desembre del 2019.

Finançar inversions d’entre 4 i 25 milions d’euros a empreses mitjanes

Segons es va anunciar en el seu moment, el fons espanyol finançarà inversions d’entre 4 i 25 milions d’euros a empreses mitjanes ( que van vendre el 2019 entre 15 i 400 milions d’euros), límits que en el cas de les pimes (balanç de 43 milions, vendes de 50 milions i menys de 250 treballadors) anirà de 3 a 15 milions d’euros.

En tots dos casos, les empreses que acudeixin al fons hauran d’haver estat viables a final del 2019, d’haver sofert un impacte rellevant en la seva activitat (del 20% en les seves vendes i una deterioració de la seva estructura capital) i de comptar amb un model de negoci viable a curt i mitjà termini (això implicarà en molts casos l’haver-se sotmès a una reestructuració de passiu i no estar afectades per concurs).

Els instruments triats per a aquestes operacions seran participacions en capital, préstecs participatius o, si fos necessari, préstecs ordinaris.