Més de la meitat dels treballadors creu que la seva salut ha empitjorat en la pandèmia, 16 punts més que el 2020, i el 60,6% dels assalariats estan en una situació de risc de salut mental, més del triple que fa cinc anys. Són dues de les conclusions d’una enquesta a 21.500 empleats elaborada per CCOO i la UAB entre l’abril i el maig del 2021. Aquests dos factors són pitjors en els treballadors joves i en els que tenen salaris més baixos.

«La precarietat emmalalteix i mata», va advertir el secretari general de CCOO, Unai Sordo en la presentació de l’informe. L’estudi també assenyala que el teletreball ha caigut a la meitat en comparació amb l’any passat i només un 17% dels treballadors assalariats fan feina en remot. Aquesta és la segona edició de l’enquesta elaborada per l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut Istas-CCOO i del grup de recerca Powah de l’Autònoma, en col·laboració amb la Fundació 1 de maig.

Després d’un any de pandèmia, un 52,7% meitat dels treballadors assalariats tenen la percepció que la seva salut ha empitjorat. L’any anterior, només un 36,7% van respondre en aquest sentit. Les dones són les protagonistes d’aquest empitjorament, ja que el 57,2% consideren que tenen menys salut que abans de la pandèmia, enfront del 48,8% d’homes que opina igual.

En concret, l’enquesta ha percebut un augment significatiu en el percentatge de persones en risc de mala salut mental entre la població assalariada, que és del 60,6% el 2021, un 5,5% més que el 2020 i el triple que el 2016. Altra vegada, aquest indicador és més alt en les dones (66,9%) que en els homes (54,8%). En aquest cas, es nota de manera notable la bretxa generacional, ja que les dades es disparen en els treballadors d’entre 16 i 34 anys, el 68,2% es troben en valors considerats de risc per la salut mental.

També es detecta una relació entre les professions amb salaris més baixos i el risc de salut mental alt. Per exemple, 3 de cada 4 treballadores de botigues d’alimentació estan classificades en el segment de «mala salut mental». En aquest sentit, el secretari general de CCOO, Unai Sordo, diu que «la precarietat i els baixos salaris són un agreujant» de totes les patologies estudiades, i reivindica que cal apujar el salari mínim interprofessional (SMI) i impulsar un «canvi de patró en la cultura empresarial».

L’«alta tensió» afecta la meitat dels assalariats

Una de les «pitjors» dades que mostra l’enquesta, segons els seus autors, és l’elevat nombre de persones que treballen en condicions «d’alta tensió», que s’enfila a gairebé la meitat de la població assalariada, quan el 2016 se situava en el 22,3%. Una persona en aquesta situació, quan «les exigències a la feina són altes», «té més feina de la que pot fer en el temps assignat» i té «poca influència sobre les seves tasques».