La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) ha detectat que les companyies que cotitzen a l’Ibex 35 van pagar factures amb un retard que triplica el límit legal de 60 dies durant el 2020, coincidint amb l’esclat de la crisi de la covid.

L’anàlisi elaborat a partir de les dades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) conclou que les grans empreses que cotitzen a borsa van pagar als seus proveïdors amb 191 dies de mitjana, 15 dies més que el 2019. En canvi, van cobrar a 61 dies les factures dels clients, amb un increment de 2 dies.

La morositat de les empreses del selectiu espanyol va arribar als 58.427 milions d’euros, en un moment en el qual «mig milió d’empreses estan en risc de fallida, principalment pel retard en els pagaments», segons alerta l’entitat autora de l’estudi.