La Sala Civil del Tribunal Suprem ha declarat nul·les per abusives, com demanava l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), dues de les clàusules de les condicions generals del contracte aeri de passatgers de Ryanair: la que establia la possibilitat de l’enviament en vol diferent al passatger de l’equipatge i la relativa a la seva submissió al dret irlandès per interpretar el contracte.

El Suprem declara nul·la la clàusula per la qual la companyia podia decidir, «per motius de seguretat o operativitat», transportar l’equipatge en un vol diferent al del passatger. La sentència admet que pot haver-hi casos que justifiquin una excepció a la regla que el passatger i el seu equipatge viatgin junts, però no mitjançant una clàusula que deixa «a la voluntat del transportista desplaçar o no l’equipatge facturat en el mateix vol sota la invocació d’unes inconcretes i absolutament inespecífiques circumstàncies de seguretat o operativitat». També declara nul l’incís que establia que «excepte per disposició en contra del conveni o la legislació aplicable, el contracte de transport, els termes i condicions de transport i els nostres reglaments es regiran i interpretaran de conformitat amb la legislació d’Irlanda».

Obstaculitzar el consumidor

El Suprem considera que aquesta clàusula és abusiva perquè la submissió a la llei irlandesa «causa un desequilibri important entre els drets i obligacions de les parts i obstaculitza l’exercici d’accions judicials o de recursos per part del consumidor», ja que «té com a resultat que el consumidor espanyol hagi de informar-se de la llei irlandesa, si vol conèixer els seus drets i obligacions contractuals i provar el contingut d’aquesta llei en qualsevol reclamació judicial». Explica que «per enjudiciar la clàusula d’elecció de llei no cal recórrer» al dret irlandès, la seva «abusivitat deriva del Reglament Roma, que determina que la llei aplicable a un contracte en defecte d’elecció serà la llei espanyola si el consumidor té la residència habitual a Espanya i és el lloc d’origen o destí de viatge». La clàusula, a més, pot induir a error al consumidor, en donar-li a entendre que s’aplica la llei irlandesa, quan també li emparen les disposicions imperatives de Dret de transport aeri de passatgers.