El Govern ha aprovat posar en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) 2022 – 2025, que ha de prioritzar projectes amb una «autèntica capacitat transformadora». El PNI s’impulsarà des del Consell del Diàleg Social i des del Consell Català de l’Empresa. La metodologia proposada inclou la creació d’una Taula del Pacte Nacional per a la Indústria amb 38 representants d’agents socials, partits i entitats, que es reunirà per primer cop el 10 de setembre. Aquesta mesa serà un instrument de participació i de validació de les propostes que elaborin els cinc grups de treball del PNI. El document final del Pacte haurà de definir un nombre reduït d’actuacions que siguin transformadores, tractores i que estiguin adequadament dotades pressupostàriament, perquè «la indústria catalana pugui fer un salt significatiu cap endavant». També haurà d’incloure el calendari, un compromís dels recursos per a cadascun dels anys de vigència i els indicadors necessaris per fer-ne una avaluació correcta.

El PNI en vigor entre 2017 i 2021 va aconseguir una execució pressupostària de 1.668 milions d’euros, xifra que representa un 90,9% de la quantitat prevista. Després de l’aprovació de l’acord de Govern, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, va assegurar que «amb el Pacte, volem impulsar una indústria catalana més competitiva, que incorpori els avenços tecnològics vinculats a la digitalització, que transiti cap a l’economia verda i circular, i que ofereixi llocs de treball estable i de qualitat, tot millorant l’equilibri de gènere, és a dir, una indústria que torni a ser el gran motor de la nostra economia». Actualment, la indústria a Catalunya representa prop d’un 20% del PIB i un 18% de l’ocupació. Les actuacions del nou Pacte buscaran impulsar l’economia verda i circular, reduir els costos energètics, potenciar la digitalització, la innovació i internacionalització del teixit empresarial català, millorar la formació professional i fer que Catalunya disposi d’un millor equipament d’infraestructures.