El salari anual brut a Catalunya es va situar l’any passat en els 24.040,13 euros, xifra que representa un descens del 4,3% en relació a l’any anterior, segons l’Enquesta Anual de Cost Laboral (EACL) de l’INE. El cost laboral brut per treballador va retrocedir un 3,5% en comparació al 2019, fins als 32.787,44 euros. D’aquests, 24.040,13 euros corresponen al salari, 7.739,19 euros a cotitzacions obligatòries; 168,19 euros a cotitzacions voluntàries; 475,86 euros a altres conceptes i 160,42 euros a subvencions i deduccions.

En percentatges, a Catalunya el 73,32% del cost laboral va correspondre a sous i salaris, el 23,60% a cotitzacions obligatòries i el 0,51% a cotitzacions voluntàries i les prestacions socials directes un 1,11%. Pel que fa al conjunt de l’Estat, els percentatges són molt similars, concretament el 73,31% va ser per sous i salaris, el 23,55% en concepte de cotitzacions obligatòries, el 0,55% per cotitzacions voluntàries i l’1,20% per prestacions socials directes.

Per sectors, el salari brut anual va pujar fins als 28.665,60 euros (-6,12%) en el cas de la indústria, en els 25.215,47 euros (+3,8%) a la construcció i en els 23.037,17 euros (-4,4%) en els serveis.

L’INE explica, però, que el salari mitjà a partir de l’enquesta està «distorsionat» i la seva comparació amb el 2019 està «distorsionada», ja que durant el 2020 es va viure una «dualitat» en l’ocupació a les empreses. Concretament, van conviure treballadors remunerats amb el seu salari perquè van continuar treballant –ja sigui presencialment o a distància- i els qui es van acollir a un ERTO però van ser remunerats amb prestacions però no amb salaris. Per aquest motiu, la massa salarial total percebuda pels treballadors no guarda relació amb el total d’efectius a les empreses, puntualitza l’INE. En canvi, al 2019 el pagament de salaris va ser generalitzat.

Amb tot, el cost salarial suposa el 73,3% del cost total per treballador en el qual incorren les empreses a l’Estat, que es va situar en els 31.150,220 euros bruts mensuals després de disminuir un 2,1%, després de tres anys d’increments. El cost net va ser de 30.965,76 euros per treballador, una vegada deduïts 184,44 euros en concepte de subvencions i deduccions rebudes de les Administracions Públiques per a fomentar l’ocupació i la formació professional.

El salari anual brut a Catalunya es va situar l'any passat en els 24.040,13 euros, xifra que representa un descens del 4,3% en relació a l'any anterior, segons l'Enquesta Anual de Cost Laboral (EACL) de l'INE. El cost laboral brut per treballador va retrocedir un 3,5% en comparació al 2019, fins als 32.787,44 euros. D'aquests, 24.040,13 euros corresponen al salari, 7.739,19 euros a cotitzacions obligatòries; 168,19 euros a cotitzacions voluntàries; 475,86 euros a altres conceptes i 160,42 euros a subvencions i deduccions.

El salari brut anual a Catalunya es troba per sobre la mitjana espanyola, que va quedar fixat en 22.837,59 euros, un 2,6% menys que al 2019, mentre que el cost laboral brut també va ser inferior, de 31.150 euros (-2,1%).

A l’Estat, va baixar fins a la menor xifra des del 2017

El salari mitjà anual per treballador va disminuir el 2,6% a l’Estat el 2020, fins a assolir els 22.837,59 euros bruts al mes, xifra que va marcar el registre més baix des del 2017, a causa en gran part als treballadors en situació d’ERTO. Per regions, els costos laborals més elevats van ser a Madrid (37.124,53 euros), el País Basc i Navarra, mentre que Extremadura (24.062,13), les Canàries i Andalusia van tenir els més baixos.