El Banc Sabadell ha tancat el primer semestre amb un benefici de 220 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 51,5% en comparació amb els primers sis mesos de l’any passat, segons ha informat l’entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els ingressos del negoci bancari van assolir els 2.395 milions d’euros, un 9,7% més en termes interanuals, mentre que si es compara amb el primer trimestre l’increment és del 3,9%. El marge d’interessos creix un 2,3% en el trimestre i arriba als 1.685 milions d’euros en tancar el juny, un 1,1% menys interanual per l’aportació menor de la cartera ALCO. D’altra banda, el banc té la intenció d’establir el 30% de ràtio pay-out en efectiu a compte dels resultats del 2021 en línia amb el diàleg amb el supervisor, actualment en curs. Les comissions netes van arribar als 709 milions d’euros, el 5,4% més. El banc ha atribuït el creixement en els ingressos per comissions al bon comportament dels serveis associats al comptes a la vista, targetes i fons d’inversió. Els ingressos per aquest concepte van augmentar un 7,7% trimestral, segons ha comunicat l’entitat a la CNMV.