El Port de Barcelona va moure 161.735 contenidors entre els mesos de gener i juny utilitzant el transport ferroviari, un 46% més respecte al primer semestre de l’exercici anterior. Per altra banda, el 16,1% dels contenidors que van entrar i sortir del port ho van fer en tren, una quota que mai s’havia assolit, segons dades facilitades ahir per l’organisme que gestiona la infraestructura. El Port de Barcelona atribueix el creixement a l’aposta de la gran distribució i les empreses industrials pel tren, i per això fa tant a les importacions com a les exportacions, així com el bon comportament de les mercaderies refrigerades i el retorn de l’activitat econòmica després de la crisi de la covid-19.

També hi ha tingut una contribució important el moviment de vehicles per ferrocarril. Els sis primers mesos de l’any, des del port es van transportar 113.326 unitats, un 63% més respecte al mateix període de l’exercici anterior. El creixement del transport de vehicles per tren va en línia amb la recuperació del tràfic marítim d’automòbils, que durant el primer semestre va incrementar-se un 31% en termes interanuals. Pel que fa al nombre de circulacions totals, entre gener i juny se’n van registrar un total de 5.729, el que suposa un creixement del 48% respecte a l’any passat. Únicament al maig, el port va registrar 1.059 circulacions, i va superar el màxim històric de 1.020 circulacions que es van assolir el juliol del 2019.

A banda de les xifres, el president del Port de Barcelona, Damià Calvet, va destacar que l’ús del ferrocarril «és una bona notícia pel que fa a l’estratègia de descarbonització del transport». «En l’últim any, el moviment de mercaderies en ferrocarril al port ha suposat l’estalvi de 42.700 tones de diòxid de carboni, amb la retirada de 700 camions al dia de la xarxa de carreteres; això equival a plantar 256.000 arbres en un any», va assenyalar.