El mes de gener del 2021 va començar amb una severa retallada en els avantatges fiscals lligats als plans de pensions individuals i el resultat és que sis mesos després les aportacions dels estalviadors a aquests fons s’han reduït en un 22%, fins al mes de juny. La llei de Pressupostos de l’Estat va rebaixar de 8.000 a 2.000 euros l’aportació anual màxima a plans de pensions individuals amb dret a deducció en l’impost sobre la renda (IRPF). Al mateix temps, la llei va elevar de 8.000 a 10.000 euros el límit deduïble per aportacions als plans de pensions d’ocupació, amb el propòsit d’estimular la promoció d’aquest sistema de previsió complementària a les empreses, a favor dels seus treballadors.

Sis mesos després del que el sector va interpretar com un cop de destral sobre els beneficis fiscals dels plans de pensions individuals, les dades de l’Associació d’Institucions d’Inversió Col·lectiva i Fons de Pensions (Inverco) mostren un descens de 309 milions d’euros en les aportacions realitzades pels gairebé 7,5 milions de partícips d’aquests fons en el primer semestre de l’any, fins a quedar reduïdes a 1.112 milions d’euros (el 22% menys que l’any anterior). L’aportació mitjana ha caigut a 150 euros el primer semestre, davant els 189 de l’any anterior. Per al conjunt de l’any 2020 l’aportació mitjana va ser de 573 euros.

Doble interpretació

«La causa principal d’una reducció tan significativa (del 22%) és el nou límit d’aportació que els ciutadans poden destinar a plans de pensions establert des de l’1 de gener del 2021, que redueix en tres quartes parts la capacitat d’estalvi per a la jubilació en aquest vehicle fins a 2.000 euros anuals», certifiquen des de les gestores del BBVA.

«No és només un límit fiscal, sinó financer, que impedeix estalviar més quantitat en aquest instrument per al que vulgui o ho necessiti», afegeixen. Fonts de l’entitat entenen que «és decisiu fomentar l’estalvi per a la jubilació dels espanyols amb totes les mesures que siguin possibles, incloses les fiscals, i que aquest estalvi sigui complementari a la pensió pública que es rep de la Seguretat Social».

Hi ha qui veu altres matisos en l’evolució recent dels plans de pensions individuals. «El gran error dels gestors de plans de pensions sempre ha estat vincular-ne la comercialització a l’atribut fiscal. Quan aquest es redueix es queden sense arguments per seguir venent-los», interpreta Diego Valero, president de la consultora de pensions Novaster. «No crec que el consumidor d’estalvi a llarg termini tingui clar canviar de producte per raó de la fiscalitat. Són les entitats que l’assessoren. Moltes ja han assumit que els plans de pensions han deixat de ser interessants per als ciutadans i han passat a apostar a favor dels fons d’inversió», rebla Valero.

No en va, les entitats poden fer més negoci amb els fons d’inversió, ja que poden aplicar comissions més altes per la seva gestió que en els plans de pensions, que estan subjectes a comissions màximes.

La major part de les aportacions a plans de pensions es concentren a la part final de l’any, amb la qual cosa caldrà esperar per veure si el seu actual retrocés del 22% arriba al 30% que en el seu dia va augurar el president d’Inverco, Ángel Martínez-Aldama. Ell també va aventurar que el major suport fiscal als plans d’ocupació no s’havia de traduir en un avanç significatiu en les seves aportacions.

No obstant això, de moment, sí que s’ha produït un augment del 25% en aquestes aportacions i s’espera que es produeixi un impuls més gran a partir que el Govern articuli el gran fons públic de pensions que preveu la Llei de Pressupostos de 2021 per posar-lo a disposició de les petites i mitjanes empreses i els seus treballadors.

És molt probable que bona part dels 309 milions menys destinats aquest any pels estalviadors a plans de pensions individuals s’hagi redirigit cap a fons d’inversió. Al cap i a la fi, l’estalvi que s’hi diposita és molt més líquid i no està captiu fins a la jubilació, com sí que passa amb caràcter general amb els plans de pensions.

L’estalvi destinat als fons d’inversió augmenta un 20%

El seu principal atractiu és la seva liquiditat, ja que no cal esperar a la jubilació per al rescat

Mentre que el negoci dels plans individuals de pensions perd força, el dels fons d’inversió viu un moment daurat. Lluny de caure, les aportacions rebudes pels fons d’inversió en el primer semestre del l’any han crescut un 20%, fins els 69.135 milions d’euros. Són 11.844 milions més que el que presenta en el mateix període del 2021.

Segons dades d’Inverco, els fons d’inversió van tancar el juny amb un volum d’actius pròxim als 300.000 milions, més de 25.000 per sobre de tancament de 2020 (9,2% de creixement en l’any) gràcies a les aportacions netes i a la rendibilitat aconseguida.

A l’hora de triar entre fons d’inversió o de pensions, l’estalviador encara pot tenir present l’atractiu fiscal d’aquests últims, ja que les aportacions anuals fins a 2.000 euros són deduïbles. Davant d’això, el principal atractiu relatiu dels fons d’inversió resideix en la seva liquiditat, ja que no cal esperar a la jubilació per al seu rescat.

També són diferents les comissions. En un fons d’inversió no hi ha comissions màximes, encara que la de gestió sol oscil·lar entre l’1% i l’1,75% anual. A això s’afegeix la de dipositària (ve a situar-se entre el 0,1% i el 0,2% anual) i altres despeses com les de corretatge (per la compravenda de títols) i costos de canvi de divises.

En un fons de pensions, sí que hi ha comissions màximes. La màxima comissió de gestió és de l’1,5% per als de renda variable; de l’1,3% per als mixtes i de l’0,85% per als que són de renda fixa.