El producte interior brut (PIB) de la zona euro va créixer a un ritme del 2% en el segon trimestre de l’any respecte dels primers tres mesos del 2021, quan havia sofert una contracció del 0,3%, segons la nova estimació de la dada publicada per l’oficina estadística comunitària, Eurostat.

L’eurozona va superar així en el segon trimestre el ritme de creixement registrat per l’economia dels Estats Units, que entre l’abril i el juny es va expandir a un ritme de l’ 1,6%, després d’haver crescut l’1,5% en el primer trimestre de l’any, encara que va quedar lluny del 4,8% observat al Regne Unit.

En el conjunt de la Unió Europea (UE), l’activitat econòmica va rebotar l’1,9% entre l’abril i el juny, després de registrar una reculada del 0,1% en el primer trimestre.

D’aquesta manera, en comparació del mateix trimestre del 2020, l’economia de la zona euro va rebotar el13,6% interanual, mentre que el PIB del conjunt de la UE va créixer el 13,2%.

Entre els estats membres de la UE dels quals es disposava de dades per al segon trimestre del 2021, Portugal (+ 4,9%) va registrar l’augment més important de l’activitat en comparació del trimestre anterior, seguit d’Àustria (+ 4,3%) i Letònia (+ 3,7%), mentre que Xipre (+0,2%), Lituània i Bulgària (+ 0,4% tots dos) van registrar el menor creixement.

En comparació del segon trimestre del 2020, quan es van registrar les majors caigudes de PIB per l’impacte de la crisi provocada per la pandèmia, Espanya va registrar el rebot interanual més gran del PIB, amb un creixement del 19,8%, seguit del 18,7% de França, del 17,7% d’Hongria i del 17,3% d’Itàlia.