La ramaderia extensiva és molt menys contaminant que la intensiva i pot ajudar a mitigar les emissions de carboni i a la conservació d’ecosistemes, però amb freqüència se solen confondre, per la qual cosa experts consultats per Efe reivindiquen un model que, a més, asseguren, és generador de molta més ocupació.

Plataformes i organitzacions en favor de la ramaderia extensiva asseguren que amb freqüència es confonen i se les posa totes dues en la mateixa situació, la qual cosa acaba perjudicant el model més sostenible, a més que la Política Agrària Comuna (PAC) no permet diferenciar entre l’una i l’altra, asseveren.

Projectes com Prodevesa Montado tracten d’incidir en aquesta separació de models ramaders; la seva investigadora Mireia Llorente, pertanyent a la Universitat d’Extremadura, explica a Efe que la mitigació de CO₂ es deu al fet que la ramaderia extensiva «està relacionada amb la conservació d’ecosistemes beneficiosos per al medi ambient».

El tècnic de la Fundació Entretantos, Julio Majadas, assenyala a Efe que la ramaderia extensiva, a més de ser una manera d’aprofitar els sòls més pobres per a agricultura, suposa un factor de millora per a aquests mitjançant l’abonat que suposa l’excreció dels animals, la qual cosa en una granja d’intensiu «genera un problema de residus que cal gestionar».

Al seu torn, Daniel González, representant de la Coordinadora Stop Ramaderia Industrial, va explicar a Efe que mentre la ramaderia extensiva està relacionada amb mercats locals, la intensiva «depèn dels mercats internacionals». A més, segons les seves paraules: «Un model, com que està més relacionat amb el territori, genera més ocupació que l’altre».

«Podríem parlar fins i tot d’economia rural, si en un poble hi ha tres ramaders de cabres que són tres famílies que viuen de les cabres i una dels formatges», va afirmar també el tècnic d’Entretantos, i després va dir que en el cas d’una granja industrial, lluny de crear fixació de població, acaba sent un problema per a l’establerta.