La pensió mitjana per jubilació a Catalunya durant el mes d'agost s'ha situat en els 1.214,95 euros mensuals, un 2,5% més que el mateix període de l'exercici anterior. Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a Catalunya s'han repartit més d'1,14 milions de pensions per jubilació, el 18,5% del total de l'Estat. Pel que fa al conjunt de les pensions –jubilació, viudetat, orfandat, incapacitat i favors a familiars-, se n'han concedit un total d'1,74 milions, un 0,48% més en termes interanuals. Al conjunt de l'Estat, la nòmina de les pensions corresponent al mes d'agost s'ha situat en els 10.217,15 milions d'euros, marcant un nou rècord històric.

Tenint en compte totes les ajudes, la pensió mitjana a Catalunya s'ha situat en els 1.076,1 euros, un 2,4% més que l'any passat i per sobre la mitjana espanyola (1.035,98 euros). La més elevada continua sent la pensió per jubilació (1.214,95 euros mensuals), seguida de la prestació per incapacitat permanent (1.090,03 euros) i la pensió per viudetat (752,52 euros).

Finalment les compensacions per favors a familiars pugen fins als 662,36 euros mensuals, mentre que les d'orfandat se situen en els 414,82 euros. La demarcació de Barcelona concentra el 75% de les pensions catalanes, amb una mitjana de 1.111,35 euros mensuals (la xifra més alta a Catalunya). Si es parla exclusivament de les pensions per jubilació, a Barcelona se situen en els 1.251,89 euros el mes d'agost. Tarragona aglutina el 9,9% de les pensions catalanes, amb una mitjana de 1.006,71 euros mensuals (1.145,1 euros les de jubilació). La quota a Girona és del 9,2%, amb una pensió mitjana de 961,04 euros (1.087,5 euros per jubilació), mentre que Lleida reuneix el 5,9%, amb una pensió mitjana de 919,45 euros (1.048,47 per jubilació).

Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana per jubilació és de 1.192,26 euros, un 2,35 més respecte a l'agost de l'any passat. Pel que fa a la pensió mitjana, aquesta se situa en els 1.035,98 euros, un 2,27% més en termes interanuals. Quant al nombre de pensions, l'Estat va atorgar-ne més de 9,86 milions, un 0,87% més que l'agost passat.