Unió de Pagesos (UP) va demanar ahir una «reorientació» en l’aplicació de la nova PAC a Espanya a favor dels agricultors professionals, ja que considera que tal com està prevista comportarà per a la majoria dels agricultors una reducció de fins al 29,22% de les ajudes europees que reben.

El sindicat agrari va demanar a la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i al ministre del ram, Luis Planas, que es corregeixi la definició d’«agricultor actiu» en la Proposta d’acord per a l’elaboració del Pla estratègic de la PAC d’Espanya de cara a la nova Conferència Sectorial de setembre.

Responsables d’UP van exigir que les ajudes europees permetin aconseguir una renda viable i la resiliència de l’agricultura professional, ja que, en aquests moments, no s’han tingut en compte els elevats impactes negatius en la renda que comportarà la regulació europea de la nova PAC.

En aquest sentit, va recordar que a la reducció d’1,46% del límit màxim d’ajudes directes a Espanya, s’haurien de sumar altres factors com la no devolució de la dotació de la reserva de crisi en cas de no usar-se, la dotació d’un 23% a ecoesquemes, així com l’ús íntegre de l’ajuda suplementària als joves els cinc primers anys de la seva incorporació a l’activitat agrària.

UP considera que la nova PAC comportarà per a la majoria dels agricultors una reducció de fins al 29,22% de les ajudes europees que reben.

D’altra banda, el sindicat assegura que, el 2023, la nova PAC farà que s’hagin d’incrementar el 53,71% els fons de les ajudes directes que s’han de justificar mediambientalment, per la qual cosa passarà de 1.468 milions d’euros el 2020 a 2.256,6 milions el 2023.

En referència a les ajudes directes a la renda disminueixen un 25% i passen de 3.486,4 milions d’euros el2020 als 2.615,4 milions el 2023.