Les execucions hipotecàries o embargaments d’habitatges habituals de persones físiques a Espanya van créixer en el segon trimestre un 253,2% més que en el mateix període de l’any anterior, segons les dades publicades ahir per l’INE. Suposa la xifra més alta en un trimestre des del 2017. En el segon trimestre de l’any es van registrar 3.243 execucions hipotecàries o embargaments d’un habitatge per a la seva venda. L’INE recorda, no obstant això, que entre abril i juny de 2020 no es van produir embargaments per l’estat alarma. A Catalunya el nombre de certificacions per execucions hipotecàries sobre habitatges ha arribat a 1.175 en el segon trimestre, quan el mateix període de l’any anterior va ser de 480.