La Cambra de Comerç de Barcelona va alertar ahir de «l’estancament» del consum privat i els salaris reals a Catalunya a nivells de fa vint anys. Aquesta és una de les principals conclusions del sistema d’Indicadors del Progrés i Benestar elaborat pel Gabinet d’Estudis de la corporació, que identifica i analitza altres variables més enllà del PIB per tenir una visió «completa» de la realitat «multidimensional» de Catalunya. L’ens cameral ha defensat la necessitat d’aquests nous indicadors per analitzar «com créixer en qualitat» i va assegurar que el progrés econòmic registrat els darrers anys no s’ha traduït en benestar efectiu per a la població.

A Catalunya, el consum privat per habitant ha estat pràcticament «estancat» entre el 2000 i el 2019, amb fortes oscil·lacions al llarg del període. Aquest fet evidencia que el progrés econòmic mesurat pel PIB no s’ha traduït en benestar econòmic en termes de capacitat de la població per accedir a béns i serveis.