Per evitar que les elèctriques tinguin les temptació de boicotejar les mesures aplicades pel Govern central per rebaixar el preu de la llum, l’Executiu ha encarregat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) que vigili que les comercialitzadores apliquin correctament aquest descompte a partir de la seva entrada en vigor avui. Es tracta d’evitar males pràctiques com les que l’organisme regulador va detectar després de l’entrada en vigor dels tres trams horaris de la factura al juny, quan un «nombre reduït» de companyies van aprofitar per a encarir el terme d’energia en fins a un 30%.

«La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència supervisarà que aquesta translació als consumidors es correspon efectivament amb els menors costos derivats dels nous càrrecs i que es realitza de manera objectiva, transparent i sense dilació», es recull en el Reial decret aprovat dimarts pel Consell de Ministres i publicat ahir pel BOE. El text legal també estableix que si les comercialitzadores incompleixen aquesta obligació podria considerar-se una «infracció greu» segons el que es disposa per la llei del sector elèctric de 2016. Aquesta norma obliga les companyies a aplicar «qualsevol de les mesures de protecció al consumidor d’acord amb el que s’estableix en la present llei i la seva normativa de desenvolupament, especialment les relatives als consumidors vulnerables». En cas de no fer-ho, s’exposen a una sanció per import «no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 euros».