El 37,5% de les empreses de la Catalunya Central s’ha plantejat implantar el teletreball de manera permanent, segons una enquesta elaborada entre els seus associats per la patronal de la petita i la mitjana empresa, Pimec. El percentatge és lleugerament superior a la mitjana nacional, del 34%, un fet atribuïble, segons el president de Pimec a la Catalunya central, Esteve Pintó, a cap causa atribuïble a l’esdevenir de la pandèmia, sinó a «la modalitat dels sectors productius de cada territori, que són diferents, i aquí hi ha molta empresa de serveis, enginyeries, gestió logística, venda online, que poden afavorir més el teletreball», apunta.

L’enquesta de Pimec revela que el 37,5% de les pimes consultades d’aquest territori preveu una implementació del teletreball generalitzat a tota la plantilla, un 62,5% parcial i superior al 50% de la plantilla, mentre que cap empresa es planteja fer-ho parcial i inferior al 50% dels treballadors. 

Quant a les adaptacions que comportarà per al teixit productiu a la Catalunya Central l’organització del temps del treball, un 40% creu que s’incrementarà la flexibilitat horària, un 13,3% creu que hi haurà una distribució horària diferenciada (com la jornada intensiva) i un 46,7% creu que no comporta canvis en aquest sentit.  

En resposta a la pregunta quina part de temps de teletreball planteja sobre la jornada setmanal, el 32% dels enquestats respon que el 20% de la jornada amb 1 dia a la setmana, un 8% el 30% de la jornada amb 1,5 dies, un 20% el 40% de la jornada amb 2 dies a la setmana, un 20% s’ha mostrat partidària de fer-ho un 50% de la jornada amb 2,5 dies per setmana, mentre que un 12% ho faria el 60% de la jornada amb 3 dies i el 8% entre un 80% i un 100% de la jornada amb 4 o 5 dies a la setmana. Pel que fa a l’elaboració d’un protocol de desconnexió digital, només un 9,4% de les pimes del territori consultades l’ha fet. D’altra banda, només el 3% preveu abonar algun tipus de compensació per fer teletreball.

Per a Esteve Pintó, «és imprescindible potenciar el teletreball, flexible i planificat» i considera que «cal flexibilitat, ja que les rigideses de regulació o negociació col·lectiva poden inhibir-ne la instauració». Pimec, diu Pintó, reclama «models híbrids i prudència», i insta les empreses a fer «autocrítica sobre el fet que són poques les que han fet una anàlisi prèvia organitzativa de cost-benefici».