El Govern de la Generalitat es proposa crear al llarg d’aquesta legislatura una companyia energètica pública i aconseguir «el traspàs de totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries de l’Estat a Catalunya», incloent l’aeroport del Prat. Aquests són dos dels objectius de caràcter econòmic més destacats del pla de Govern que l’executiu liderat per Pere Aragonès va aprovar ahir, un document que inclou més de 1.500 mesures (vegeu pàgina 20).

El document conté velles aspiracions del Govern, com la de «culminar el procés de sol·licitud de llicència bancària» per a l’ICF, l’entitat financera pública de la Generalitat. Iniciar les emissions de bons al mercat, preferentment bons verds, i reduir la dependència del Fons de Finançament de les comunitats engegat per l’Estat són algunes de les prioritats en matèria financera.

«Intensificar els tributs mediambientals existents», reduir la càrrega fiscal als contribuents amb menor capacitat econòmica i reduir les desigualtats econòmiques i socials augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català són altres de les promeses incloses pel Govern a l’apartat d’economia i finances.

En un context energètic marcat per l’escalada del preu de l’electricitat, el pla del Govern inclou la creació d’una energètica pública, una demanda inclosa en una moció promoguda per la CUP que el Parlament va aprovar el juliol. El document contempla la «participació com a administració en la propietat de noves plantes de generació renovable», així com «entrar en la gestió pública de les centrals hidroelèctriques» quan caduquin les concessions. El Govern recorda el seu compromís de modificar el decret llei sobre renovables i al mateix temps assegura que pretén aprovar almenys 3 GW de nova capacitat elèctrica instal·lada d’energies renovables distribuïdes i participades per la ciutadania, les pimes, les cooperatives i les institucions catalanes en l’horitzó del 2030.

En matèria industrial, el Govern vol aprovar «un nou pacte nacional per la indústria», un pla de reindustrialització territorial, un pla Auto, crear un fons estratègic d’inversions industrials o bé incrementar la participació pública en el teixit empresarial que ha rebut ajudes i donar suport a indústries emergents a través d’Avançsa. El pla també inclou mesures específiques sobre turisme, un sector clau per a l’economia catalana, i en aquesta línia el Govern promet aprovar una nova llei de turisme de Catalunya per millorar la qualitat del sector i actualitzar el pla estratègic de turisme de Catalunya.

Pel que fa a les infraestructures, es proposa «aconseguir la gestió completa, amb el seu corresponent finançament, de l’Aeroport de Barcelona-El Prat»; de l’eventual ampliació de l’aeroport no en parla aquest document. Al mateix temps deixa clar que pretén «aconseguir el traspàs de totes les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries i aeroportuàries de l’Estat a Catalunya», inclòs tant el Prat com les carreteres que ara no gestiona la Generalitat. També planeja l’executiu català engegar «un nou servei de transport públic entre les dues terminals de l’Aeroport i Barcelona», així com «desplegar la T-Mobilitat i aconseguir la integració tarifària del conjunt del sistema de transports de Catalunya», després d’anys de retard. El Govern defensa ampliar la T-Jove fins als 30 anys i pretén reprendre les obres del tram central de l’L9 i ‘ L10 del metro de Barcelona.

En l’àmbit laboral, el Govern promet enfortir el marc català de relacions laborals, consolidar els marcs institucionals del diàleg social, avançar cap a un salari mínim de referència català equivalent a un 60 % de salari mitjà a Catalunya i «treballar per una proposta d’Estatut del treball català». El Govern també garanteix que reforçarà la Inspecció de Treball de Catalunya amb deu nous inspectors. Respecte a les polítiques digitals, l’executiu vol fer de Catalunya «una nació digital que garanteixi els drets digitals de la ciutadania i consolidi una administració cibersegura, interoperable i accessible», i planeja desplegar en aquest mandat un pla estratègic d’infraestructures digitals de la Generalitat.