La nòmina de les pensions a Espanya suposa 10.233,85 milions d'euros per a la Seguretat Social al setembre, un 3,25% més que fa un any, segons les dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions publicades aquest dilluns. De fet, la despesa en pensions els últims 12 mesos representa el 12% del PIB espanyol, lleugerament per sota del 12,4% de l'any inicial de la pandèmia, però per sobre del 10,9% del 2010. A Catalunya hi ha 1.744.528 pensionistes, amb una paga mitjana de 1.076,66 euros. Els jubilats catalans cobren de mitjana 1.215,53 euros i són el gruix dels pensionistes: 1.141.911.

Pel que fa a la resta de pensionistes catalans, 50.380 cobren la d'orfandat, 1.353 la pensió a favor de familiars, 159.807 tenen una incapacitat temporal i 391.077 la de viudetat. L'import mitjà de la pensió d'orfandat a Catalunya és de 414,66 euros, arriba als 661,85 euros en el cas de la pensió a favor de familiars, als 1.089,39 per incapacitat permanent i als 752,67 per a la viudetat. Les pensions a Catalunya suposen el 17,67% del total a l'Estat espanyol, un +0,72% respecte al setembre del 2020. La mitjana de 1.077,66 euros per pensió a Catalunya representa un augment del 2,26% en comparació amb el mateix mes de l'any passat.

Dades espanyoles

El cost mensual de les pensions a Espanya a 1 de setembre és de 10.233,85 milions d'euros, un 3,25% més que fa un any. Dos terços d'aquesta nòmina (7.373,08 MEUR) es destinen a pensions de jubilació, un augment del 3,8% en l'últim any. A pensions de viudetat es destinen 1.745,87 MEUR (+2,16%), mentre que a incapacitat permanent es paguen 945,01 MEUR (+1,17%). Per la pensió d'orfandat a Espanya es destinen 143,27 milions (+2,62%) i per a prestacions a favor de familiars 26,6 milions (+4,51%). La pensió mitjana a Espanya és de 1.036,9 euros. La de jubilació és de 1.193,08 euros, la d'incapacitat permanent de 994,02 euros, la de viudetat de 741,63 euros, la d'orfandat de 417,81 euros i la prestació a favor de familiars de 603,96 euros.