Els representants dels sindicats UGT de l’Anoia, Alt Penedès i Garraf, Francesc Rica, i CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, Josep M. Romero, i el president de la patronal Unió Empresarial de l’Anoia (UEA), Joan Domènech, han signat un manifest per reclamar l’impuls i la reactivació econòmica de la comarca de l’Anoia, segons un comunicat conjunt que van fer públic ahir.

Davant la situació provocada per la covid, els agents socials mostren la seva preocupació pel fort impacte social, laboral i empresarial que «té i tindrà la pandèmia en un teixit empresarial que es troba en dificultats i en un territori amb una elevada taxa d’atur amb 7.619 persones aturades».

Per aquest motiu defensen que cal una estratègia de futur que permeti «un equilibri ponderat entre activitat empresarial amb mà d’obra de qualitat, paisatge i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient». Continuen que s’ha de fer «una reconstrucció econòmica sostenible i inclusiva de la comarca amb una participació plural d’agents, entitats i administració basada en l’escolta activa i la voluntat d’aconseguir consensos i acords pel desenvolupament futur, i una participació i implicació activa en les decisions que afectin els projectes vinculats als fons europeus Next Generation», que es presentin al territori.

En un manifest que inclou un relació de tretze punts, entre les demandes que consignen els representants sindicals i de la patronal hi ha «una economia al servei de les persones» per afrontar de manera prioritària i urgent l’emergència derivada de la pandèmia, i «un model productiu que generi ocupació estable i de qualitat» en què s’aposti pel sector de la indústria, i hi hagi «una política industrial potent, basada en la innovació, el coneixement, la qualificació i el valor afegit». També reclamen formació professional i contínua integradora i de qualitat, i una resposta a «la necessitat de creuar l’oferta i la demanda, tenint en compte la situació d’atur, i la necessitat de les empreses de personal format i especialitzat». Argumenten que cal que l’economia estigui «al servei de les persones» i que el model productiu «generi ocupació estable i de qualitat», que la formació professional i contínua sigui integradora i de qualitat, i que es creui l’oferta i la demanda de feina.

A més, reclamen una societat més justa i cohesionada, que garanteixi «una transició justa cap a una nova economia sota els criteris de justícia social i climàtica, i la reconversió del teixit empresarial cap a un model digital, sostenible i eficient en l’àmbit energètic».

Al manifest també es defensa la digitalització de les empreses per ser «més sostenibles i més eficients energèticament» i per això s’ha d’oferir acompanyament i ajuda en la transformació digital empresarial i del talent. També reclamen que es millorin les infraestructures, els serveis i la mobilitat sostenible «per esdevenir motor econòmic i donar visibilitat i reforçar la indústria de l’Anoia, basant-se en la seva especialització en diversos sectors empresarials».

L’objectiu que fixen és que la comarca atregui inversions que al seu torn impulsin l’activitat econòmica i per això cal analitzar les possibilitats de sòl i crear nou sòl industrial «per captar noves empreses, consolidar les ja existents i afavorir la generació d’ocupació». Reclamen visibilitat i reforç de la indústria de l’Anoia, que asseguren que disposa d’especialització en diversos sectors empresarials, no només per les empreses sinó també per la formació que ofereix i per això cal un pla de màrqueting i promoció de la nostra comarca, la modernització de l’Administració Pública.

Finalment demanen reforçar el paper de les entitats econòmiques i socials «com a agents clau de transformació i recuperació del territori, per la seva proximitat i per la seva tasca diària, en l’acompanyament dels seus col·lectius, i perquè estan al costat de la dinamització del seu territori».