El Govern espanyol transferirà 2.236,75 milions d’euros a la Generalitat durant el quart trimestre de 2021 procedents del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), segons va informar ahir el Ministeri d’Hisenda. En total, la Comissió Delegada del Govern per als Assumptes Econòmics (CDGAE) ha acordat assignar a les comunitats un total de 5.025,09 milions, dels quals 4.528,21 milions a través del FLA i 496,88 milions del compartiment de Facilitat Financera. Catalunya rebrà el 44,51% del total d’aquests recursos. A banda de Catalunya, enguany estan adscrites al FLA l’Aragó, les Illes Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia, La Rioja i el País Valencià.

Les autonomies que queden assignades al FLA és per haver incomplert els objectius de dèficit de l’exercici 2019. La quantitat corresponent al compartiment de Facilitat Financera del primer trimestre de 2021 és la destinada a Andalusia.