L’augment dels costos energètics i les matèries primeres, l’increment dels costos laborals i els preus de consum són les principals preocupacions de les empreses espanyoles. De fet, el 86,3% considera que els costos de l’energia i les matèries primeres s’encariran el 2022, segons l’estudi de «Clima Empresarial» de la Cambra de Comerç d’Espanya. Així mateix, el 78,2% preveu un augment de la inflació i el 63,2% anticipa un increment dels costos laborals. En termes generals, la gran majoria de les companyies (72,7%) considera que l’activitat econòmica millorarà el 2022, mentre que només el 22,3% preveu un empitjorament l’any que ve.

Així, la gran majoria de companyies han tornat a mostrar-se optimistes respecte a les perspectives de l’economia i l’evolució dels negocis després del descens d’activitat provocat per la pandèmia. El sentiment positiu creix a mesura que augmenta les dimensions de l’empresa i es percep especialment en la indústria i l’hostaleria. «L’estat d’opinió empresarial aconsella ser extremadament prudents en les decisions de política econòmica per no frustrar la recuperació que clarament està en marxa, però no consolidada», assegura el president de l’entitat, José Luis Bonet.

El 65,9% de les empreses creu que millorarà l’ocupació el 2022. Així mateix, la meitat de les companyies anticipa una millora en el consum i el 47% en la inversió empresarial. En termes generals, les empreses del sector industrial són les més optimistes, amb previsions de millora de l’activitat econòmica, l’ocupació, el consum i la inversió. Des del punt de vista dels costos, les empreses de tots els sectors esperen una evolució negativa, i destaca el saldo negatiu de les companyies del sector comercial quant a l’evolució dels costos de matèries primeres i l’energia. En aquest sentit, el 47,5% de les empreses situen els elevats preus de l’energia i matèries primeres com la principal dificultat, seguida dels costos laborals (24,9%) i l’escassetat de la demanda (21,9%). En el moment de l’enquesta, només el 20,6% reconeixia tenir problemes d’aprovisionament.

El 40,6% de les empreses coneixen els fons Next Generation EU. La taxa varia depenent de les dimensions de l’empresa, amb més coneixement entre les grans companyies (53,4%), i per sectors. El 42,2% de les empreses comercials coneixen aquest fons, un percentatge que baixa lleugerament fins al 41,7% en el cas de les industrials. Per altra banda, només un 27% de les empreses sap com accedir els fons. Per això, només tres de cada deu tenen intenció de sol·licitar-los, especialment les grans (41,2%) i les d’hostaleria (43,4%). L’opinió majoritària entre les companyies (61,8%) és que els fons Next Generation beneficiaran sobretot les grans empreses i set de cada deu consideren que haurien d’anar acompanyats d’una agenda efectiva de reformes imposades per la Unió Europea.

Una altra preocupació és la captació de talent. El 78,8% confessen tenir problemes per contractar el personal adequat per a nous llocs de feina o cobrir baixes. Les àrees amb més dificultats són producció i operacions (13,8%), vendes, màrqueting i contingut (10,7%) i logística (9,8%).

Més del 76% de les empreses consideren que la digitalització és important per millorar la competitivitat.