La rendibilitat dels recursos propis del sector bancari espanyol se situa en "màxims històrics" del 10,86%, segons les estadístiques publicades pel Banc d'Espanya aquest dimarts. El supervisor bancari atribueix aquest augment a la fusió entre CaixaBank i Bankia, però indica que si s'exclou aquest grup també es percep un increment de la rendibilitat, amb una ràtio del 8,76%, similar a les prèvies a la pandèmia. Pel que fa a la morositat, l'informe del Banc d'Espanya diu que les entitats tenen una ràtio de crèdits dubtosos del 3,02%, lleugerament per sobre dels nivells del primer trimestre del 2021, quan va créixer per primera vegada des del 2015.

Tot i això, el Banc d'Espanya atribueix l'augment de la ràtio de morositat a les noves directrius de l'Autoritat Bancària Europea sobre els impagaments, que causen una "ruptura purament estadística de l'evolució de la variable per la seva nova definició".

Segons el BdE, durant el segon trimestre el ràtio de préstecs dubtosos de les entitats bancàries significatives era del 3,13% i la de les menys significatives del 2,06%. La ràtio de capital de les entitats bancàries es va situar en el 17,2%, per sobre del 16,15% del mateix període de l'any passat. Per la seva banda, la ràtio de palanquejament va créixer fins al 5,94%, respecte al 5,81% del trimestre anterior. Finalment, la ràtio crèdits-dipòsits es va reduir fins al 102,13% durant el segon trimestre, per sota del 103,47% del trimestre anterior, i situant-se en el seu nivell més baix des del 2015, quan es va començar a recopilar aquesta informació.