La fundació bagenca Ampans està a punt de finalitzar el darrer dels cinc cursos que ha organitzat aquest any de certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials. En total, 71 persones hauran superat amb èxit les formacions que s’han ofert i una part s’ha incorporat a l’equip de professionals d’Ampans.

L’entitat ha fet cinc cursos que pertanyen a la convocatòria del SOC de Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) Forma i Insereix i també a l’Acord Marc d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, que ofereixen a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació que s’adapta a les necessitats d’aquest sector laboral.

L’objectiu del programa és afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses, per mitjà d’una formació personalitzada, així com la qualificació i la promoció de treballadors.

Els alumnes de l’últim curs en marxa, catorze, estan finalitzant les 80 hores de pràctiques, que han portat a terme en diferents centres i institucions del món sociosanitari.

Els docents dels cursos són majoritàriament professionals referents de l’àmbit que cal impartir de la mateixa plantilla d’Ampans i també docents externs, dels sectors sanitaris, psicologia i psicopedagogia, i treball social, entre d’altres. Els alumnes completen el seu aprenentatge al costat dels professionals de diversos serveis d’entitats de l’àmbit de la dependència.

Els cursos es fonamenten en quatre àmbits competencials: preparar i donar suport en les intervencions d’atenció a les persones i al seu entorn en l’àmbit institucional indicades per l’equip interdisciplinari; desenvolupar intervencions d’atenció física, sociosanitària i psicosocial.

Per mitjà dels cursos, els alumnes que assoleixen els objectius establerts de manera favorable surten preparats per desenvolupar les tasques relacionades amb l’atenció a persones dependents en institucions socials, i poden ocupar llocs de treball com a cuidadors de persones dependents per situació de discapacitat o vellesa.

Aquest perfil professional ha tingut una alta demanda per l’impacte que ha tingut la covid-19 en l’àmbit de l’atenció a la dependència i al voltant del 75% de les persones que han finalitzat la formació ja estan ocupades al sector.