L'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha multat CaixaBank Payments & Consumer, la filial de pagament i crèdits al consum del grup, amb tres milions d'euros pel tractament de les dades dels clients. L'agència considera que la companyia ha comès una infracció "molt greu" pels processos que utilitza per obtenir el consentiment dels clients per elaborar perfils amb finalitats comercials i ha reclamat a l'empresa adequar-se al Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea en un període màxim de sis mesos. L'entitat ha confirmat la intenció de recórrer la resolució.

CaixaBank ha afirmat que "l'actitud" de l'empresa en matèria de protecció de dades personals és "adequada" i està "conforme" a la legislació espanyola. "En matèria de protecció de dades, la interpretació de la normativa europea i espanyola per part de l'AEPD ha patit canvis molt significatius en els últims anys, i això ha provocat que les empreses hagin hagut d'anar adaptant la seva política de protecció de dades i el seu reflex contractual, emparats en la normativa vigent en cada moment i la interpretació que ha emanat dels reguladors", han assegurat fonts. Per la seva banda, l'agència considera que el consentiment que demana CaixaBank als seus clients per al tractament de les dades no és "específic" per a l'ús que vol donar, la qual cosa provoca que aquest esdevingui "invàlid".