La facturació de les empreses a l’Estat durant l’agost es va incrementar el 18,6% respecte del mateix mes de l’any passat. La taxa és sis punts superior a la registrada el juliol (+12,3%) i acumula sis mesos consecutius creixent a doble dígit, després de les fortes caigudes derivades de la crisi de la covid-19. La pujada durant el mes d’agost ve impulsada en gran part per les companyies elèctriques i de subministraments, que van incrementar la facturació el 48,3%, segons les dades provisionals publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Pel que fa a la taxa intermensual –entre juliol i agost-, l’Índex de la Xifra de Negocis Empresarial (ICNE) va registrar una variació de l’1,7%, vuit dècimes més que el mes anterior. Durant l’agost, tots els sectors van millorar les seves vendes. Més enllà de les companyies elèctriques i de subministraments, les empreses especialitzades en serveis no financers van incrementar la xifra de negocis el 21,8% en termes interanuals.

Pel que a la indústria extractiva i manufacturera, la variació interanual va ser del 17,1%, mentre que el comerç –tant al detall com majorista- va registrar un creixement del 13,7%.