Investigadors del grup Finance, Macroeconomics and Management (FM2) de la UOC, encapçalat per Jorge M. Uribe, juntament amb Stephania Mosquera, professora de la Universitat EAFIT, de Colòmbia, han dissenyat un model estadístic que permet observar amb quina magnitud les variacions del preu del gas es transmeten als preus de l'electricitat en períodes de relativa escassetat o abundància de generació elèctrica.

"Gran part de l'explicació d'aquesta pujada en els preus de l'electricitat rau en els màxims històrics observats en els preus internacionals del gas natural, impulsats al seu torn per una demanda efectiva més gran per part dels països asiàtics, després de deixar enrere els efectes econòmics negatius de la pandèmia", explica Uribe, també professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.

Quan la demanda d'electricitat no es pot cobrir en un primer moment amb fonts més verdes, les centrals de generació tèrmica ofereixen la seva capacitat al mercat. Per a l'investigador, aquestes plantes, encara que generen electricitat de manera bastant ineficient en comparació amb les fonts renovables, actualment són necessàries perquè el sistema pugui garantir el subministrament d'electricitat a tothom que ho necessiti i d'aquesta manera s'evitin conseqüències nefastes per al benestar de les persones i l'economia.

La pregunta és si les pujades actuals del preu de l'electricitat són un fenomen temporal o si es tracta d'una característica permanent del mercat. La resposta no és fàcil, ja que depèn de factors que comprenen la política, la tecnologia, l'economia i el clima. "Són sistemes molt complexos per separat i no cal dir que la complexitat i la dificultat analítica augmenten enormement quan s'estudien conjuntament, que és el que cal fer per entendre el mercat elèctric. Malgrat tot, podem analitzar les dades disponibles per fer-nos una primera idea del que podem esperar en el futur", aclareix el professor de la UOC.

Uribe explica que el nou model, que consta d'un conjunt d'indicadors relacionats amb els preus de mercat i amb diferents variables climàtiques, permet identificar la ràtio de transmissió del preu del gas natural al preu de l'electricitat en períodes en els quals l'electricitat és relativament barata o cara. El grup d'investigadors ha analitzat les dades dels mercats d'electricitat de tretze països europeus (vegeu el gràfic 1) durant deu anys (des del 31 de març del 2011 fins al 3 de setembre del 2021) i també ha estudiat les dades de l'índex general del preu del gas natural, l'Henry Hub.

"Hem observat que, si la fórmula proporciona un nombre més gran que u, indica que el preu del gas natural es transmet al preu de l'electricitat en una proporció més elevada quan l'electricitat és cara que quan és barata", comenta Uribe. "Si la relació entre els dos preus fos sempre la mateixa, sense que importés a quant es cotitza l'electricitat, només caldria que es produís una reducció dels preus del gas natural en el futur per observar una baixada proporcional en els preus de l'electricitat", afegeix.

Malgrat tot, l'efecte del gas natural sobre l'electricitat és molt diferent entre els països analitzats, segons si es tracta d'un mercat amb relativa escassetat o abundància en la generació elèctrica. És a dir, als països estudiats, les variacions del preu del gas no es traslladen amb la mateixa força als preus de l'electricitat en aquests dos escenaris de mercat. Hi ha països que, per la configuració del seu mercat elèctric, són més vulnerables i suporten un encariment molt més elevat de l'electricitat en períodes d'escassetat en la generació i que, a més, quan arriben els períodes d'abundància i es produeix acumulació de les existències de gas, no experimenten una baixada proporcional dels preus de l'electricitat.