Unió de Pagesos (UP) ha presentat als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats un seguit de propostes d’esmenes al projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022. L’objectiu de l’organització agrària és pal·liar els efectes negatius que tindran en les rendes de la pagesia, davant de l’encariment dels costos de producció agrícoles, ramaders i forestals en l’electricitat, carburants, adobs, fitosanitaris, plàstics, pinsos, components (ampolles, taps i càpsules, en el cas del vi) i el transport. Entre altres demandes, UP reclama un IVA reduït per a tots els béns i serveis agraris, eliminar la tributació «abusiva» per les construccions indispensables per a activitats agràries i un gasoil professional.

Les esmenes proposades per UP, a través d’Unió d’Unions, als grups parlamentaris del Congrés són aplicar un IVA reduït per a tots els béns i serveis emprats en la producció agrícola, ramadera i forestal, excepte els que ja disposen d’un IVA superreduït; eliminar de la tributació «inconstitucional» per a les construccions indispensables (granges, coberts, magatzems o basses) per dur a terme activitats agràries; crear un gasoil professional agrari amb la mínima tributació harmonitzada de la Unió Europea, i «eliminar del tracte discriminatori a l’IRPF els joves incorporats abans del 2020 i que actualment perceben ajuts per la seva instal·lació», entre altres demandes.

UP també exigeix als governs català i estatal altres mesures econòmiques (foment de l’autoconsum i de l’estalvi energètic) i fiscals (adequació dels mòduls de l’IRPF i devolució d’ingressos indeguts) que «no necessiten modificacions legislatives per a dur-se a terme». L’organització agrària amenaça amb mobilitzacions si els responsables polítics no atenen les seves reivindicacions per fer front «al fort i sostingut encariment dels costos de producció».