La bretxa entre les taxes d'atur femenina i masculina a Catalunya durant el tercer trimestre s'ha eixamplat per la crisi de la covid-19. A finals de setembre, el nombre de dones aturades al país era de 221.600 persones, un 4,2% més respecte al mateix període de 2019, mentre que la xifra d'homes aturats era de 205.100, un 2,1% menys en comparació als mesos previs a l'esclat de la pandèmia. Pel que fa al percentatge d'aturats, aquest es va situar en l'11,8% en el cas de les dones –tres dècimes més respecte a 2019- i en el 10,1% en el cas dels homes –dues dècimes menys el 2019-, segons un estudi publicat aquest dijous per la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Observatori Dona, Empresa i Economia (ODEE).

Davant aquestes dades, l'ens cameral lamenta la "pèrdua de talent" que suposa per a l'economia aquesta desigualtat. En aquest sentit, destaca que més del 30% de les dones en situació d'atur tenen estudis superiors, un percentatge que és del 25% pels homes.L'estudi també subratlla les diferències pel que fa a la distribució de les tasques. En concret, un 28,6% de les dones inactives hi està per dur a terme taques de la llar, enfront del 5,1% dels homes. Malgrat tot, l'informe també assenyala que la xifra de dones dedicades a la llar s'ha reduït durant la pandèmia, un fet que atribueixen al teletreball, el qual ha permès a moltes dones incorporar-se al mercat laboral.

La pandèmia també ha afectat de forma negativa a les dones pel que fa a la durada de l'atur. Les dones que porten més de dos anys sense feina representen un 26,6% del total, mentre que un 19,9% dels homes es troben en la mateixa situació.Finalment, un 60% de les persones aturades entre 45 i 54 anys són dones, un percentatge que es troba "molt per sobre" del seu pes en termes poblacionals (49%).