L’empresa Control Live aporta solucions que revolucionen el model d’assistència de les persones privades de mobilitat. 

Quin és el valor afegit de l’empresa Control Live? 

Abans de respondre, m’ubicaré uns anys enrere, concretament al segle V abans de Crist, quan Hipòcrates ja descrivia que un excés d’immobilitat tenia efectes perjudicials per a la salut, tot i que també deia que l’enllitament era necessari per guarir el dolor i altres afeccions. Des d’aleshores, les superfícies que s’han usat per enllitar als pacients han experimentat diverses evolucions, però cap prou significativa per modificar l’afirmació d’Hipòcrates sobre els efectes negatius de la immobilitat. En aquest sentit, nosaltres proposem que la superfície sobre la qual el pacient està enllitat durant 24 hores al dia treballi a favor del manteniment de la seva salut, i ho fem mitjançant una nova categoria de productes sanitaris que anomenem Superfícies Terapèutiques Intel.ligents (S.T.Surface®). Són superfícies robòtiques amb moviments programables i personalitzables, que permeten mobilitzar la persona de forma precoç, ajudant a aconseguir una recuperació més ràpida i amb menys comorbiditats derivades de la immobilitat. 

Els seus productes s’adeqüen tant en un entorn hospitalari com domiciliari? 

Efectivament. Disposem d’un port-foli de productes que s’adequa a l’entorn a què va dirigit. Malgrat que en tots els models es comparteix el valor afegit diferencial que aportem com a superfície robòtica, també és cert que les funcionalitats requerides en una unitat de crítics són diferents de les del domicili o de les d’una unitat de rehabilitació. De fet, creiem que és imprescindible que qualsevol aspecte de l’assistència sanitària evolucioni cap a la centralitat en la persona, on les teràpies i els productes siguin personalitzats.

Recentment, han situat prototips a Sant Andreu Salut, Ampans i Althaia. 

La professionalitat de les persones que treballen en els tres centres és excepcional a tots els nivells. La implicació per col·laborar en un projecte d’àmbit sanitari, amb un alt impacte social i nascuda en el territori, ha estat i és una palanca de millora dels nostres productes i del servei associat a aquests. 

Quins són els beneficis que experimenten les persones destinatàries dels productes? 

M’agradaria contestar amb dues frases expressades per una testimoni pacient i una testimoni cuidadora, que ja han fet ús de les nostres S.T.S. i que resumeixen molt clarament l’aportació de valor. En primer lloc, l’Eulàlia, malalta de càncer terminal va dir: «m’ha permès millorar molt la meva qualitat de vida». En segon lloc, la Judit, fisioterapeuta d’Ampans va expressar: «zero esforços, zero lesions... perfecte». 

Quines són les perspectives de futur de l’empresa? 

Certament, la població envelleix. Per evitar el col·lapse dels hospitals, s’està imposant l’atenció domiciliària com una necessitat en els sistemes sanitaris. Per aquest motiu, és imprescindible garantir la qualitat de l’atenció assistencial al domicili. Mantenir aquest nivell de qualitat, però, depèn de l’ajut proporcionat per terceres persones, i tal com el Centre Internacional Sobre l’Envelliment publicava el 2019, el nombre de potencials cuidadors per habitant està disminuint de forma accelerada. Tot plegat evidencia que la robotització de processos assistencials en el domicili ha vingut per quedar-se.

Quina és l’ajuda que els ha ofert el seu banc de referència? 

Ens han concedit línies de crèdit i préstec a cinc anys per finançar la fabricació dels equips que hem compromès amb els hospitals de tercer nivell de Catalunya, València i Madrid, amb qui treballem. No és fàcil l’accés a finançament bancari per part de les start-ups. El fet que el BBVA hagi dipositat la seva confiança en el nostre projecte és de cabdal importància per a nosaltres.