El Moianès va ser la comarca de la demarcació de Barcelona que, en termes percentuals, menys va reduir el seu nombre d’empreses l’any passat, tocat per la crisi de la pandèmia. La comarca va reduir el seu parc empresarial en el 4,1%, molt lluny de les que més el van reduir del territori, com el Barcelonès i el Berguedà (9,3%). En una franja mitjana respecte del conjunt de la demarcació es va situar el Bages (-8,3%), mentre que l’Anoia en va perdre el 6,4%. Aquestes són algunes de les dades que es desprenen de l’«Informe Econòmic Local de la província de Barcelona», que elabora la Diputació, i que enguany analitza les conseqüències econòmiques provocades arran de la covid-19 durant l’any 2020, a més de fer un avanç de les dades econòmiques dels tres primers trimestres de 2021.

Quant a la població ocupada registrada, el Moianès també va ser una de les dues comarques on va créixer l’any passat, l’1,2%, mentre es reduïa a la majoria de comarques de la demarcació, especialment al Barcelonès (-3,6%) i el Baix Llobregat (-2,1%). Quant als llocs de treball, només es van incrementar a Osona (1,3%). Els majors descensos es van produir al Garraf (-4,1%), al Barcelonès (-2,9%) i al Berguedà (-2,6%).

Amb tot, el Moianès també va liderar l’increment de la població aturada al territori, amb un 41,7%. La taxa d’atur registrat també es va incrementar a totes les comarques, especialment al Barcelonès amb prop de quatre punts. Les taxes d’atur més elevades van ser les de l’Anoia i el Garraf, per sobre del 15%, seguides de les del Bages i el Maresme (14-15%).

La taxa d’atur registrat es va incrementar el 2020 en totes les comarques, d’entre les quals destaca el Barcelonès, amb un augment de prop de quatre punts percentuals. Les taxes d’atur més elevades el 2020 van ser les de l’Anoia i el Garraf, per sobre del 15 %, seguides de les del Bages i el Maresme (14-15 %). Les tres taxes més reduïdes es van localitzar al Moianès, Osona i el Baix Llobregat.

Els beneficiaris de prestacions van augmentar en totes les comarques barcelonines (11 % en el conjunt de la província). Els menors ascensos, per sota del 1 %, es van registrar a l’Anoia, el Maresme i el Vallès Oriental, i els més elevats, per damunt del 15 %, al Barcelonès i el Moianès (dades de desembre de cada any). La taxa de cobertura — percentatge de persones desocupades que perceben prestacions sobre el total de persones aturades i demandants (sense tenir en compte els aturats sense ocupació anterior)— va disminuir a totes les comarques barcelonines l’any 2020.

Segons l’informe, un any i mig després de l’inici de la crisi motivada per la covid-19, els principals indicadors socioeconòmics de la província de Barcelona en el tercer trimestre del 2021 tornen a les xifres pre-covid del tercer trimestre de l’any 2019. Així, el nombre d’ocupats i desocupats tant registrats com estimats se situen ja en xifres de l’any 2019: més concretament, en l’evolució bianual, l’ocupació estimada puja en deu mil persones i la desocupació baixa en 68.500. Aquest creixement de la població ocupada ha afectat més a les dones (+13.200) que als homes (-3.300), mentre que a la desocupació es similar (homes -5.300, dones -4.300).