Unió de Pagesos (UP) denuncia que la proposta d’intervencions catalanes en desenvolupament rural per a la nova PAC plantejada pel Govern «penalitza greument la producció agrària ecològica» i «dificultarà assolir l’objectiu europeu d’arribar al 25% de la superfície ecològica el 2030». El sindicat s’oposa a la proposta que Acció Climàtica ha traslladat al Ministeri d’Agricultura respecte a les mesures d’ajuts a l’agricultura i ramaderia ecològiques en desenvolupament rural per al període 2023-2027 perquè «incrementa l’arbitrarietat que pateix el sector des de fa temps quant a aquests ajuts». Per això, UP reclama una «rectificació urgent» i que «no s’apliqui la compensació parcial de primes proposada». En cas contrari, no descarta mobilitzacions.

A més, UP demana «claredat» a Acció Climàtica en la seva aposta respecte a la producció agrària ecològica. «Just quan la Secretaria d’Alimentació endega un nou Pla d’acció per a aquest sector, la Secretaria d’Agenda Rural l’incorpora dins dels ajuts a aplicar una reducció lineal de primes en els nous ajuts al desenvolupament rural», assenyala l’organització agrària.

UP recorda que, en el període actual (PDR 2014-2022), els ajuts a l’agricultura ecològica ja van patir una reducció de les primes d’ajut establertes del 20%, de manera lineal en tots els sectors, tant en el cas d’estar en conversió al sistema de producció ecològica com en el de tenir la producció certificada com a ecològica. En la proposta enviada pel Departament al Ministeri es defensa mantenir una reducció de les primes del 20% en cas d’estar en període de conversió, i del 30% en cas de ja estar en ecològic, expliquen des de l’organització agrària. Quant a la ramaderia ecològica, que en el PDR actual no va patir reducció de les primes d’ajut establertes, Acció Climàtica sí que en preveu per al nou model, afegeixen.

Segons UP, «la política de la Secretaria d’Acció Rural provoca un repartiment arbitrari dels ajuts, ja que hi ha sectors com el del farratge en ecològic o el de la fruita seca en conversió i de secà (exclosa l’avellana) que veuran compensats el 100% del sobrecost i lucre cessant, però en altres, com el de l’horta en hivernacle en conversió, els ajuts només cobriran el 5% del sobrecost i lucre cessant».