La pandèmia ha reduït la inserció laboral dels graduats d’FP, que era del 56,01% el 2019 tenint en compte els que només treballen però també els que treballen i estudien i va passar al 53,52% el 2020 i al 45,32% el 2021. Per contra, la continuïtat formativa ha anat creixent: 53,28% el 2019 (comptant també els que estudien i treballen), 54,65% el 2020 i 56,05% el 2021. L’atur ha crescut en aquest col·lectiu, del 8,54% al 13,86% en tres anys. Malgrat això, continua molt per sota del 33,40% de la mitjana entre els joves de 16 a 24 anys. Les dades les recull l’estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2021, elaborat pel Departament d’Educació i el Consell General de Cambres de Catalunya i presentat ahir.

L’estudi apunta que malgrat els efectes de la pandèmia, es comencen a recuperar els nivells previs a la crisi provocada per la covid-19. L’enquesta l’han respost 35.540 persones graduades el 2020 corresponents a ensenyaments d’FP inicial, arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i PFI. La inserció laboral varia segons si s’ha cursat un grau mitjà o un grau superior, sent aquest últim el que aconsegueix una inserció laboral més elevada. Així, en el primer cas és del 33,72% mentre que en el segon arriba al 56,40%. Això s’explica perquè els graduats mitjans opten per continuar la seva formació, principalment estudiant un grau superior. En concret, el 2021 el 54,45% dels graduats de grau mitjà optaven per continuar estudiant, el 20,96% només treballen, el 12,76% estudien i treballen i l’11,83% busquen feina. En el cas dels graduats superiors, els que continuen estudiant són el 27,81%, els que treballen el 38,80%, els que estudien i treballen el 17,60% i els que estan a l’atur el 15,79%.

D’altra banda, es detecta una recuperació dels estudiants que opten per l’FP Dual, que va arribar al 12,79% dels matriculats a segon en el curs 2020-2021.