La confiança en l’economia europea va continuar en retrocés el desembre per l’augment de contagis i de les noves restriccions contra la covid-19. Segons dades preliminars de la Comissió Europea, el Sentiment Econòmic va caure 2,3 punts a l’Eurozona i 2,1 punts al conjunt de la Unió Europea. Aquesta caiguda s’explica per l’augment del pessimisme en el sector serveis i en la confiança dels consumidors, que s’ha notat especialment als Països Baixos (-4,1), Alemanya (-2,8), França(-2,1), Itàlia (-1,6) i Espanya (-0,8). Per primera vegada des de gener del 2021, les expectatives d’ocupació van retrocedir a la zona euro (-1,6) i a la UE (1,4) al desembre. El descens de l’Indicador d’expectatives d’ocupació es deu «únicament» al pessimisme en el sector serveis, segons la CE. En canvi, en la indústria les expectatives d’ocupació van assolir un nou màxim històric. També han millorat en el comerç al detall i la construcció.