El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va coordinar el pagament, per part de les comunitats autònomes, de més de 4.009 milions d’euros dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC) de la campanya 2021, que es va iniciar el 16 d’octubre. A Catalunya li van correspondre 207,7 milions.

Aquests ajuts constitueixen al voltant del 90% dels pagaments totals anuals del Fons Europeu Agrícola de Garantia (Feaga) i suposen una garantia de renda per als més de 663.500 agricultors que van presentar la seva sol·licitud d’ajuda el 2021, segons va assegurar el MAPA.

A partir de l’1 de desembre es va autoritzar l’abonament del 95% del règim de pagament bàsic, del pagament per a pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient (pagament verd) i per a joves agricultors. Així mateix, i una vegada es dugui a terme l’assignació de drets procedents de la Reserva Nacional de Pagament Bàsic, al primer trimestre d’aquest any es podrà autoritzar l’abonament del 5% restant, el termini per fer-se efectiu del qual conclou el 30 de juny.

També des de l’1 de desembre es va poder transferir el 100% del pagament del règim simplificat per a petits agricultors; i el 90 % del pagament respecte els règims d’ajudes associades a la producció del cultiu de l’arròs, proteics, fruits de closca i garrofes, llegums de qualitat, remolatxa sucrera, tomàquet per a indústria, explotacions que mantinguin vaques alletants, de boví de llet, oví i cabrum i de les explotacions ramaderes d’aquestes tres últimes varietats que van mantenir drets especials el 2014.

El 10% restant corresponent a aquests règims d’ajuts associats a la producció es podrà abonar a partir del moment en què s’estableixi l’import unitari definitiu, els primers mesos de l’any, i sempre abans del 30 de juny, segons el MAPA.